Het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht gaan 6.500 zonnepanelen op diverse gebouwen in het Utrecht Science Park/De Uithof plaatsen. De Universiteit Utrecht plaatst zo’n 4.300 panelen en het UMC Utrecht 2.200 panelen. Hiermee heeft het Utrecht Science Park/De Uithof het grootste oppervlak aan zonnepanelen in Utrecht en behoort het tot de top 10 in Nederland.

Jaarlijks wordt met deze 6.500 panelen zo’n 1,5 miljoen kWh elektriciteit opgewekt - evenveel elektriciteit als het jaarlijkse verbruik van 430 huishoudens.

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben beide een SDE+-subsidie van het rijk aangevraagd en verkregen om een groot deel van hun gebouwen te voorzien van zonnepanelen. De Universiteit Utrecht start begin 2016 met het aanleggen van de zonnepanelen op de daken van dertien gebouwen en het UMC Utrecht plaatst de eerste zonnepanelen iets later in het voorjaar.

Duurzame ambities

De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om in 2020 50% van het energiegebruik duurzaam op te wekken, onder meer door warmte-koude-opslag, windenergie en het benutten van zonlicht. De bijdrage aan duurzame energieopwekking door zonnepanelen is weliswaar beperkt, maar er zijn ook andere voordelen. Het draagt bij aan een beperking van de CO2-footprint. Bovendien biedt het de mogelijkheden voor versterking van de onderzoeks- en onderwijscomponent van betrokken faculteiten.

De duurzaamheidsambitie van het UMC Utrecht richt zich onder andere op een schone omgeving voor nu en de toekomst. In 2030 wil het UMC Utrecht CO2-neutraal zijn en de grondstofkringlopen gesloten hebben. Ruim 30% van de ingekochte energie van het UMC Utrecht is al duurzame energie en daarnaast wordt gebruikgemaakt van warmte-koude-opslag in de bodem. Het plaatsen van zonnepanelen levert een goede aanvulling hierop.