Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Home

Veel vrouwen krijgen tijdens hun vruchtbare levensfase te maken met hevig menstrueel bloedverlies en/of ernstig bloedverlies tijdens de bevalling. Daar kan een stollingsstoornis aan ten grondslag liggen. Ongeveer 1:100 vrouwen heeft een stollingsstoornis veroorzaakt door stollingsfactordeficiënties of een afwijking van de trombocyten. Ongeveer 1:5 vrouwen die met hevig menstrueel bloedverlies wordt doorverwezen naar de gynaecoloog heeft een onderliggende stollingsstoornis.

Op dit kennisplatform vindt u informatie over de diagnostiek van stollingsstoornissen en behandeling van vrouwspecifieke problemen bij een stollingsstoornis. Het kennisplatform is een landelijk multidisciplinair initiatief van het Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis (NZVS) en is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

Het is onze missie om de medische zorg voor meisjes en vrouwen met een stollingsstoornis te verbeteren door kennis te delen en de betrokken medische disciplines te verbinden.

Women and bleeding stories - Untold stories

Omdat vrouwen vaak vanaf de eerste menstruatie hevig vloeien, en het menstruatiepatroon herkenbaar is van vrouwelijke familieleden met mogelijk dezelfde erfelijke stollingsstoornis, wordt niet altijd (direct) medisch advies gevraagd. Schaamte, stigmatisering en miskenning, mede door zorgverleners, kunnen hier ook een rol in spelen. Helaas is daardoor vaak sprake van een jarenlange diagnostische delay.

Om ernstige bloedingscomplicaties, zoals een levensbedreigende bloeding bij de bevalling, te voorkomen en maatschappelijke participatie evenals kwaliteit van leven te bevorderen, is het van groot belang dat bloedingsklachten al in de eerste lijn (huisarts en verloskundige) serieus genomen worden en dat de juiste diagnostiek wordt ingezet.  

> Symptomenchecker en diagnostiek

> Menstruatiescorekaart

> Informatie over bloedverlies in verschillende levensfasen

> Gevolgen van hevig menstrueel bloedverlies

> Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis 

> Veel voorkomende stollingsstoornissen

> Nederlandse Vereniging Voor Hemofiliepatiënten

> Verwijzing voor diagnostiek en behandeling

Aanmelden Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis

Zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met een stollingsstoornis kunnen zich aanmelden bij het Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis.

> Aanmelden Zorgnetwerk

> Aanmelden nieuwsbrief (tweemaal per jaar)

Contactgegevens Nederlands Zorgnetwerk voor Vrouwen met een Stollingsstoornis

> Email bloedstollingbijvrouwen@umcutrecht.nl

> Telefoon 088 - 75 678 47

Up