Uit meldingen aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) lijkt de bezorgdheid bij hulpverleners in het ziekenhuis over het behandelen van een met chemisch of radioactief materiaal besmette patiënt de laatste jaren toe te nemen.
Bewustwording van het beperkte risico is belangrijk omdat een overschatting van het risico in combinatie met angst voor secundaire besmetting en/of onduidelijkheid over de betrokken stof(fen) of toxiciteit hiervan, kan leiden tot:
  • vertraagde of niet optimale behandeling van een besmette patiënt en
  • buitenproportionele maatregelen zoals evacuatie van de spoedeisende hulp.
 
Dit was de aanleiding tot het schrijven van een achtergronddocument. Onderwerpen die in dit document aan bod komen zijn:
  • voorbereiding van ziekenhuizen op opvang en decontaminatie van een besmet slachtoffer,
  • het beperkte gevaar dat een patiënt met een chemische of radioactieve besmetting vormt voor de hulpverlener in het ziekenhuis (ook als uitermate toxische stoffen betrokken zijn),
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor hulpverleners in het ziekenhuis,
  • decontaminatie van de huid van blootgestelde patiënten na besmetting met een chemische of radioactieve stof.
 
Deze informatie kan nuttig zijn als aanvulling op bestaande decontaminatieprocedures, bij het opstellen hiervan en bij het verzorgen van scholing over deze onderwerpen.
 
De belangrijkste informatie is samengevat in twee factsheets:
  • “Aandachtspunten bij decontaminatie van de huid”
  • “Secundaire blootstelling van hulpverleners in het ziekenhuis”
Deze factsheets zijn, als bijlagen, opgenomen in het genoemde achtergronddocument en ook los te downloaden via www.vergiftigingen.info.