Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC, UMC Utrecht) vervolgt alle binnenkomende meldingen over  nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) om informatie te verzamelen over het klinisch beeld bij intoxicatie. Voorbeelden van NPS zijn 2C-B, benzofury, flunitrazolam, mefedrone, 3-MMC en synthetische cannabinoïden.
 
Analytische bevestiging van deze intoxicaties is belangrijk om het klinisch beeld te relateren aan een specifieke blootstelling. Ook alleen melden van deze intoxicaties draagt bij aan signalering van gezondheidsrisico’s en besluitvorming op beleidsniveau. In verband met de lopende studie is de informatie over NPS alleen telefonisch beschikbaar.
Bel ons op 030 – 274 88 88  indien u patiënten behandelt met een NPS-blootstelling.
Analyse van restmateriaal is voor u kosteloos (pil, poeder, bloed of urine) en u ontvangt de uitslag.
 
NB. Dit follow-up onderzoek is goedgekeurd door de METC van het UMC Utrecht en beoordeeld als niet-WMO plichtig. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en vertrouwelijk behandeld.