English translation for this page is not available

Vorige

Een tweede mening (second opinion)

In sommige situaties is het fijn om een mening van een tweede expert te kunnen vragen. Bijvoorbeeld als u voor een belangrijke beslissing staat over uw behandeling, of als u twijfelt over een diagnose of behandeling.

Recht op een tweede mening

In de gezondheidszorg hebt u het recht om een tweede mening te vragen. In het Engels heet dat ‘second opinion’. U hebt daar geen toestemming voor nodig, ook niet van uw eigen zorgverlener. Het is wel goed om er met hem over te praten.  
 

In welke situaties is een tweede mening zinvol?

U kunt op verschillende momenten om een second opinion vragen. Bijvoorbeeld als u een belangrijke beslissing dient te nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. 
 

Uw eigen arts blijft uw behandelaar

Degene die een tweede mening geeft, neemt de behandeling niet over. U krijgt wat de naam al zegt: een tweede mening. Daarna gaat u terug naar uw eigen arts.
De tweede mening is een extra inzicht dat u kunt meewegen in besluiten die u met uw eigen arts neemt over uw behandeling.

Uitzondering op deze regel kan zijn dat de arts die een second opinion geeft een behandeling adviseert die uw eigen arts niet kan bieden. Dan kunt u in overleg met uw eigen arts besluiten over te stappen. Zolang de zorg niet definitief is overgenomen door een behandelaar in het UMC Utrecht, blijft uw eigen arts verantwoordelijk voor uw (acute) zorg.
 

Kosten

Meestal valt een tweede mening onder uw zorgverzekering. Dan krijgt u de kosten vergoed. Maar dat is niet altijd zo. Het kan ook voorkomen dat u wél verzekerd bent, maar een deel zelf moet betalen. Bespreek een verzoek om een tweede mening daarom vooraf met uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de kosten niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen.
Bent u in het buitenland verzekerd, dan is het erg onzeker of u de kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. 
 

Een tweede mening vragen - hoe pakt u dat aan?

Zorgverzekering

Neem contact op met uw zorgverzekering om te checken of een second opinion onder uw verzekering valt.
Valt de tweede mening niet onder uw zorgverzekering, of bent u verzekerd in een ander land dan Nederland? Neem dan eerst contact op met Team Zorgkosten voordat u een afspraak maakt:
     E-mail: TeamZK@umcutrecht.nl
     Telefoon: (+31) (0)88-75 692 29

Uw behandelend arts

Neem contact op met uw eigen behandelend arts/huisarts en bespreek uw wens om een tweede mening te vragen. Hierbij geeft u uw toestemming aan uw eigen arts om uw patiëntengegevens naar het UMC Utrecht te sturen.

De gegevens die nodig zijn

Gegevens die minimaal aanwezig moeten zijn, alvorens u een afspraak kunt krijgen, zijn:
  • een goed leesbare en recente Nederlandse of Engelse brief over uw medische voorgeschiedenis met de recente behandelingen en de overwegingen rond deze behandelingen;
  • een goed leesbaar (Nederlands of Engels) pathologie-verslag;
  • de meest recente uitslagen van beeldvorming (bijvoorbeeld van een CT/MRI uitslag) 
  • als er beeldvormend onderzoek is gedaan moeten de beelden (de scans) bij ons worden aangeleverd (losse foto’s/fotomappen kunnen niet worden verwerkt).
  • Als u behandeld wordt of bent geweest in een ziekenhuis buiten Nederland moet er een MRSA-controle gedaan zijn (via uw huisarts of via de polikliniek waar u naar toe wilt).
Afspraak met arts in het UMC Utrecht
Artsen geven alleen een second opinion als zij de patiënt zelf gezien hebben. U moet dus een afspraak maken met de arts in het UMC Utrecht, van wie u de tweede mening vraagt.
Als u hebt besproken met uw behandelend arts dat uw dossiergegevens naar de second opinion-arts worden overgedragen kunt u een afspraak maken met de polikliniek:

Polikliniek Medische oncologie

Telefoon 088 - 75 563 08

Polikliniek Hematologie

Telefoon 088 – 75 576 55

Polikliniek Endocrinologie

Telefoon 088 - 75 563 08​

Andere poliklinieken

Nummers van andere poliklineken vindt u op deze pagina