Afgelopen december hebben vier hoofdonderzoekers van de sectie Tumorimmunologie van het Laboratorium voor Translationele Immunologie (LTI) in het UMC Utrecht aanzienlijke subsidies gekregen van KWF Kankerbestrijding.
 
Binnen de sectie Tumorimmunologie het LTI proberen onderzoekers te ontrafelen op welke wijze het menselijke immuunsysteem beschermt tegen tumoren. Met deze kennis ontwikkelt de afdeling nieuwe behandelingen voor patiënten met diverse vormen van kanker. Het is bijzonder dat zo veel subsidies binnen één afdeling vallen. In totaal gaat het om zo’n € 1,5 miljoen voor translationeel onderzoek naar leukemie, lymfoom, en neuroblastoom en borstkanker.


V.l.n.r.: Stefan Nierkens, Jeanette Leusen, Niels Bovenschen en Jurgen Kuball 

Lymfoom en neuroblastoom
Onderzoeker dr. Jeanette Leusen ontving € 550.000 voor onderzoek naar het gebruik van antilichamen bij de behandeling van lymfoom (kanker van witte bloedcellen) en neuroblastoom (een tumor die voortkomt uit het zenuwstelsel). Jeanette: “Antilichaamtherapie is een geweldige aanvulling op ons arsenaal om kanker te kunnen behandelen. Nu wordt geen enkele patiënt nog met het IgA-antilichaam behandeld. Met deze KWF-subsidie hopen we met deze toepassing dichter bij de kliniek te komen.”
 
Acute myeloïde leukemie
Prof. Dr. Jürgen Kuball ontving € 650.000 voor onderzoek naar immunotherapie tegen leukemie. Zij willen moleculen ontwikkelen als verbindingstukken tussen afweercellen en tumorcellen, zodat tumorcellen die normaal gesproken niet herkend worden door de afweercel, nu wél aangevallen en gedood worden. Daarvoor 'lenen' ze een eiwit van een unieke afweercel (de zogenaamde γδ-T-cel) en plakken dit aan een stuk antistof tegen een algemene T cel. Dit werkt al in een reageerbuis, maar met deze subsidie van KWF kunnen ze nu gaan testen of het molecuul ook bij proefdieren zal werken, wat een belangrijke stap is naar toepassing bij de mens.
 
Dr. Stefan Nierkens ontving € 187.000 voor de ontwikkeling van een nieuwe methode voor T-celtherapie om de overleving van kinderen met acute myeloide leukemie (AML) te verbeteren. Kinderen met AML die slecht op de standaardbehandeling reageren, worden doorgaans behandeld met een transplantatie van donor-stamcellen (HCT). Bij meer dan een derde van de getransplanteerde patiënten keert de kanker echter terug. Deze T-celtherapie kan bij kinderen na de transplantatie gegeven worden om te voorkomen dat de leukemie terugkomt.
 
Borstkanker
Dr. Niels Bovenschen kreeg van het KWF, samen met prof. Dr. Ir. Wim Hennink (Universiteit Utrecht), € 150.000 voor de ontwikkeling van een nieuw nanomedicijn tegen borstkanker. Immunotherapie tegen kanker is vaak gericht op het verbeteren van afweercellen om tumorcellen te vinden en te doden. Veel kankercellen ontsnappen echter aan de afweercellen. Niels wil met de nieuwe financiering de antikanker-component uit de immuuncellen halen en in hele kleine ballonnetjes van zo’n 200 nanometer verpakken. Deze nanodeeltjes worden specifiek naar de tumorcellen gedirigeerd en de verwachting is dat de tumorcellen hierdoor minder goed kunnen ontsnappen aan het immuunsysteem.