Van de Medische Universiteit Danzig heeft Paul Gründeman de prestigieuze Medaille van Verdienste ontvangen. Bovendien was hij er uitgenodigd het academisch jaar te openen met een inaugurele rede. Gründeman die aan de wieg stond – de Octopus-techniek – en staat van cardiovasculaire uitvindingen sprak over talent, drive, kansen zien en pakken op de weg naar mooie innovaties.

 
De Medaille van Verdienste is maar één stap verwijderd van het doctoratus honoris causa, oftewel eredoctoraat dat je ontvangt bij uitzonderlijke prestatie in de wetenschap. “Ik ben daarom enorm blij en vereerd met deze onderscheiding”, vertelt Gründeman, senior-onderzoeker experimentele hartchirurgie. “Daarnaast is me door Danzig een cardiovasculair professorschap is aangeboden, dat verbonden is aan het Innovatiecentrum daar. Na Beijing is dit dan mijn tweede gastprofessorschap. Mooi dat we de Utrechte academie kunnen verbinden aan de Poolse. Zoals ik het er met onze decaan Frank Miedema over heb gehad: samenwerking met Oost-Europa is nodig, zowel voor de mooie subsidies als de grote patiëntencohorten. Dit biedt prachtige kansen voor onderzoek.”
 
Gründemans band met Polen gaat ver terug in de tijd. “Het begon in de jaren zeventig met mijn vader, die – toen thoraxchirurg in het OLVG – besloot een fellow uit Polen aan te stellen. Er was sprake van een collegiale klik, zodat mijn vader op zijn beurt – al dan niet vergezeld van de familie – regelmatig naar Polen afrees om openhartoperaties te verrichten. Onder andere ook om er de hart-longmachine te introduceren, waaraan ik toen daar als 22-jarig medisch studentje en perfusionist aan de knoppen zat. In de jaren negentig heb ik er, toen zelf inmiddels experimenteel hartchirurg, de Octopus-techniek geïntroduceerd. Tot op de dag van vandaag is er sprake van diep wetenschappelijk respect en vriendschap.”
 

Nieuwe allianties

Zo zijn in mei dit jaar de banden met Polen opnieuw aangehaald. “En verbreed”, voegt Gründeman toe. “Twaalf  hoogleraren vanuit verschillende specialismen uit Danzig zijn bij het UMC Utrecht op bezoek geweest. De oncoloog bij de oncologie, de cardioloog bij de cardiologie, en zo voort. Met een nieuw elan zijn verschillende nieuwe allianties in gang gezet, op basis van vertrouwen en ambitie. Het gaat in onderzoek sowieso om het benutten en verbinden van talent, motivatie, ambitie, het signaleren van nieuwe mogelijkheden en pakken van kansen. Het begon bij mijn vader meer dan veertig jaar geleden, nu heb ik deze prachtige erkenning en straks een gasthoogleraarschap in Danzig. Vice versa werkt momenteel een Poolse cardiologe op onze afdeling cardiologie die alle actuele kennis, onder meer van hartkleppen, 3D-imaging, weer meeneemt richting Oosten. De cirkel is rond, maar daarmee nog niet gedaan.”