Terug

Later-poli: langetermijnoverleving na kinderkanker

Alle kinderoncologische centra in Nederland hebben een aparte polikliniek voor overlevenden van kinderkanker, waar speciale aandacht is voor late effecten van behandeling. Voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) wordt deze zorg uitgevoerd in het UMC Utrecht op de afdeling Hematologie. Wij werken in het UMC Utrecht volgens de landelijke richtlijnen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).

SKION