Op de afdeling Psychiatrie is voor het eerst transcranial direct current stimulation toegepast. Het gaat om een patiënt die stemmen hoort waarbij geen enkel medicijn meer helpt. De studie naar het effect van deze behandeling tegen zogeheten medicatieresistente auditieve hallucinaties is daarmee officieel van start.

Transcranial direct current stimulatie (tDCS) is een veilige techniek. Hiermee wordt de vatbaarheid voor prikkels beïnvloed door een zwakke elektrische stroom, via een positieve en een negatieve elektrode op het hoofd. tDCS heeft slechts enkele voorbijgaande bijwerkingen, is goedkoop en minimaal belastend voor de patiënt.

In het buitenland is al onderzoek gedaan naar tDCS bij auditieve hallucinaties, met goed resultaat. In Nederland wordt tDCS toegepast tegen onder andere depressie, als stimulans voor het geheugen (ook in gezonde vrijwilligers) en bijvoorbeeld bij taalstoornis na beroerte. De afdeling Psychiatrie zet deze behandeling nu in tegen auditieve hallucinaties. Tegelijkertijd doet de afdeling onderzoek naar het effect ervan.