Cognitieve stoornissen komen vaak voor na beroerte en zijn één van de belangrijke voorspellers van hoe onafhankelijk patiënten activiteiten kunnen ondernemen in het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk om cognitief functioneren zo goed mogelijk te inventariseren en te behandelen.

Met een recente subsidie van het Revalidatiefonds, toegekend aan Dr. Tanja Nijboer en Prof. Dr. Anne Visser-Meily, heeft het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht nu de mogelijkheid om het cognitief functioneren van patiënten en eventuele tekorten of stoornissen daarin, via een virtuele supermarkt realistisch in kaart te brengen.

Beter dan pen en papier

Nu worden vaak neuropsychologische pen-en-papier tests gebruikt om het cognitief functioneren in kaart te brengen die erg ver af staan van de dynamische en complexe realiteit van het dagelijks leven. Door patiënten opdrachten te laten doen in de virtuele supermarkt gaat het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht onderzoeken of hiermee cognitieve stoornissen beter in kaart gebracht kunnen worden. Daarnaast onderzoekt het team welke opstelling daarbij het beste zou kunnen werken: de Oculus Rift (een 3D virtual reality bril) of verschillende computerschermen.

Meer  mogelijkheden door extra subsidies

Een tweede recente subsidie, Seed Money van het Focusgebied Game Research van Universiteit Utrecht – toegekend aan Dr. Tanja Nijboer, Dr. Hans Bouwknegt van Atoms2Bits en Prof. Dr. Anne Visser-Meily -, wordt gebruikt om extra metingen te doen en elementen in de virtuele supermarkt toe te voegen als het verbeteren van de stimuli, routines, route-informatie, het meten van oogbewegingen en het gebruiken van big-data informatie.

In een eerdere fase heeft Bike4Brains een startup subsidie toegekend voor het ontwikkelen van een buitenomgeving bij de supermarkt.

Over het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecentrum van UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het kenniscentrum draagt met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en implementatie projecten bij aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie. Het  kenniscentrum wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof. dr. Anne Visser-Meily.