Mensen met Cerebrale Parese (CP) hebben over het algemeen een slechte conditie en lage fitheid en zijn weinig fysiek actief. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid. Voor mensen met CP was er echter nog geen richtlijn waarin de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging vanuit een gezondheidskundig oogpunt werd beschreven. Olaf Verschuren, onderzoeker bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, een samenwerking tussen het UMC Utrecht Hersencentrum en de Hoogstraat Revalidatie, bracht hier verandering in. Hij beschreef recent in het tijdschrift Developmental Medicine and Child Neurology een beweegnorm voor volwassenen en kinderen met CP.  

Olaf Verschuren: “Fysieke activiteit is een belangrijk aspect dat bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor mensen met CP. We horen niet voor niets vaak termen als Exercise is Medicine. Ook voor deze patiëntengroep is dat belangrijk. Maar, ook een gezond voedingspatroon met belangrijke bouw- en voedingsstoffen is belangrijk voor de gezondheid. Dat moeten we niet vergeten.”

Verhoogd risico

Mensen met CP zitten, afhankelijk van de ernst van de aandoening, gemiddeld tussen de 76 en 99% van de dag en bewegen slechts 2 tot7% matig tot intensief. Slechte fitheid en een laag activiteiten niveau geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en andere chronische klachten. Recent is er in een Amerikaans onderzoek aangetoond dat volwassenen met CP een verhoogde kans hebben op verschillende chronische aandoeningen (zie Figuur). Zij kunnen dus worden gezien als een risicogroep.

Bron: JAMA 2015; 314: 2303–5

Richtlijnen voor mensen met CP

Voor een betere gezondheid is een bepaalde mate van beweging noodzakelijk. Echter, voor mensen met CP waren er (tot dit artikel) geen richtlijnen met gegevens hoeveel en hoe vaak er bewogen moet worden en op welke intensiteit. Op basis van de wetenschappelijke literatuur (gecontroleerde studies), klinische ervaring en mening van de experts (de auteurs) zijn er train- en beweegrichtlijnen opgesteld voor mensen met CP.

Deze richtlijnen kunnen kinderen en hun ouders, volwassenen met CP en professionals helpen in het nastreven van een fysieke actieve leefstijl. Door deze aanbevelingen te volgen is de verwachting dat de kans op chronische aandoeningen zal afnemen.

Beweegnorm

De beweegnorm voor mensen met CP bestaat uit het advies om 5 of meer dagen per week 60 minuten matig tot intensief te bewegen. Daarnaast wordt, voor wie  mogelijk (er zijn ook mensen in een rolstoel waarvoor dat uiteraard niet mogelijk is) aangeraden het zitten in de vrije tijd te beperken tot  2 uur, en het zitten iedere 30-60 minuten te onderbreken door te gaan staan of lopen.

Veel mensen met CP hebben een slechte conditie en verminderde spierkracht. Om ze te helpen fitter en sterker te worden staan in het artikel ook richtlijnen beschreven waarmee er getraind kan worden om conditie en spierkracht te verbeteren. Ook deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur (gecontroleerde studies), klinische ervaring en mening van de experts .

Over CP

Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen, die ontstaat voor het eerste levensjaar. CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen, en kent verschillende gradaties; van mild (beetje onhandig) tot ernstig (volledig afhankelijk) beperkt. Iedere dag wordt er in Nederland minimaal een kind met CP geboren.