Tijdige behandeling van een ongebarsten hersenaneurysma is van levensbelang. Mogelijk kan een nieuwe preventieve behandeling met aspirines en bloeddrukverlagers het risico op groei of barsten van het hersenaneurysma verkleinen. Neuroloog dr. Mervyn Vergouwen vertelt hierover in de Telegraaf vandaag.

Ongeveer 300.000 mensen in Nederland (3% van de volwassen bevolking) hebben een hersenaneurysma, een zwakke uitstulping op een slagader in het hoofd. Het aantal toevallig ontdekte hersenaneurysma’s neemt toe doordat er steeds meer hersenscans worden gemaakt, bijvoorbeeld als iemand een hersenschudding oploopt. Als een hersenaneurysma barst, ontstaat er een subarachnoïdale bloeding, afgekort SAB. Deze bloedingen treden vaak al op jonge leeftijd op met een hoge kans op overlijden of blijvende invaliditeit. In een nieuw te starten onderzoek (PROTECT-U) naar een behandeling met bloeddrukverlagers en aspirine hopen de onderzoekers van het Hersencentrum en Hart- en vaatcentrum het risico te verlagen op groei en barsten van een hersenaneurysma. In totaal doen 800 patiënten mee in vijf Nederlandse en vijftien Duitse ziekenhuizen.

Voorkómen van een hersenbloeding

Om te voorkomen dat een hersenbloeding optreedt, kan een hersenaneurysma bij sommige patiënten preventief worden behandeld door middel van een neurochirurgische ingreep (‘clipping’) of via de bloedvaten van binnenuit (‘coiling’). Soms is het risico op behandelingscomplicaties echter te groot waardoor deze patiënten met een ongebarsten aneurysma niet preventief behandeld kunnen worden. Deze groep patiënten moeten doorleven met de onzekerheid dat het aneurysma toch kan barsten.

Helpt u mee een nieuwe behandeling voor deze patiënten dichterbij te brengen? Kijk op de website van Vrienden UMCU voor meer informatie

Meer informatie over een hersenaneurysma