Neurochirurg professor Pierre Robe is toegetreden tot de Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR) van de Hersenstichting. De WAR heeft tot taak het bestuur en , op verzoek van de Raad van Toezicht, te adviseren over het algemeen wetenschappelijk beleid, de algemene zaken en de daaraan verbonden activiteiten. In het bijzonder heeft de WAR tot taak advies te geven aan het bestuur over te subsidiëren wetenschappelijk onderzoek.
 

 

Profiel professor Pierre Robe

Wetenschappelijke adviesraad Hersenstichting