Naasten van mensen met ALS gaan gedurende het ziekteproces steeds meer zorgen en raken regelmatig overbelast. Het ALS Centrum van het UMC Utrecht ontwikkelde een gratis app om naasten van mensen met ALS te ondersteunen. Uniek aan deze app is dat het informatie ‘van naasten voor naasten’ is; mensen die hetzelfde hebben meegemaakt delen via videoboodschappen hun kennis en ervaring.

Steeds grotere zorglast voor naasten

Bij patiënten met ALS gaat aankleden, eten en boodschappen doen vaak niet of steeds minder vanzelf. Partners, familieleden of vrienden nemen een groot deel van deze zorg op zich, zowel overdag als `s nachts. Voor de patiënt is deze zorg heel belangrijk. Hierdoor kan iemand vaak langer in de eigen woning blijven en kan soms opname in een zorginstelling voorkomen worden.  De keerzijde is dat het voor de naaste zwaar kan zijn. De zorglast is vaak hoog.
 
Een app van naasten voor naasten

Doel van de app ‘ALS Naasten tips & info’ is om nadrukkelijk aandacht te besteden aan hoe het gaat met de naasten van ALS-patiënten en hen tips te geven om hen te helpen bij het vormgeven van hun zorgtaken. 
 
Downloaden

De app ‘ALS naasten tips & info’ is gratis te downloaden in de App store en Play store. Zoek op ‘ALS naasten’.
 
Meer informatie over de app is te vinden op de website van ALS Centrum Nederland