Twee onderzoekers van het UMC Utrecht Hersencentrum krijgen dit jaar een ERC Starting Grant van anderhalf miljoen euro: Frank Meye en Maeike Zijlmans. Deze Europese subsidie wordt toegekend aan veelbelovende onderzoekers die alles in zich hebben om uit te groeien tot onafhankelijke onderzoekersleiders.

Stress-eten


Onderzoeker Frank Meye krijgt de beurs voor zijn onderzoek naar stress en vraatzuchtige eetbuien, het zogenoemde binge eating. Eten vanwege stress kan in hoge mate bijdragen aan het ontwikkelen van vraatzucht of obesitas, maar er is weinig bekend over de neurobiologische processen die hieraan ten grondslag liggen. Met behulp van een muismodel gaat Frank onderzoeken hoe stress specifieke neurale circuitveranderingen veroorzaakt die vraatzuchtige eetbuien stimuleren. Hierbij zal hij de nieuwste technieken gebruiken, zoals op licht gebaseerde controle van neuronactiviteit en elektrofysiologische opnames van neuronale communicatie. Franks uiteindelijke doel is om de neurobiologische stimulans voor binge eating weg te nemen.


Hersenchirurgie bij epilepsie

Neuroloog en onderzoeker Maeike Zijlmans wil de mogelijkheden van hersenchirurgie bij epilepsie verbeteren. Een derde van alle epilepsiepatiënten heeft geen baat bij medicatie en kan alleen geholpen worden met een hersenoperatie. Bij kinderen met epilepsie kan zo’n operatie bovendien schade in hun ontwikkeling voorkómen. Zo’n ingreep, waarbij een stukje van de hersenen verwijderd wordt, is echter zeer complex. Maeike wil een geïntegreerde methode ontwikkelen om tijdens de operatie direct de elektrische hersenactiviteit te stimuleren, meten en analyseren, zodat de haard van de epilepsie makkelijker en preciezer gelokaliseerd kan worden. Dat is belangrijk, want hoe preciezer dit lokaliseren gebeurt, hoe groter de kans op een succesvolle ingreep. En hoe makkelijker dit gaat, hoe vaker de techniek toegepast kan worden, bijvoorbeeld ook bij mensen met een hersentumor en epilepsie. Bij hen kan een operatie zo niet alleen het leven verlengen, maar ook de kwaliteit van leven verbeteren.