Vorige

Wetenschappelijk onderzoek

Als academisch ziekenhuis zijn we altijd op zoek naar nieuwe inzichten in mogelijke oorzaken van ontwikkelingsstoornissen en betere behandelmethodes. Daarom vragen we aan patiënten en soms ouders om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige studies kunnen een direct effect hebben voor deelnemers aan het onderzoek. Voor andere studies geldt dat minder en is het onderzoek vooral van waarde voor kinderen en ouders die in de toekomst met klachten te maken krijgen.

Waarom onderzoek

Om stoornissen in de ontwikkeling van kinderen beter te begrijpen en om de zorg voor kinderen en hun omgeving te blijven verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk.

In het UMC Utrecht Hersencentrum doen we onderzoek naar twee belangrijke eigenschappen die nodig zijn om je goed te ontwikkelen: ‘sociale competentie’ en ‘controle over gedrag en emoties’. Deze eigenschappen onderzoeken we bij kinderen met en zonder ontwikkelingsstoornissen.
 

 

 

Hiervoor werken we in teamverband nauw samen met collega’s binnen het UMC Utrecht van de afdelingen neurologie, neonatologie ‘vrouw en baby’ en translationele neurowetenschappen, en met onderzoekers van de sociale faculteit van de Universiteit Utrecht.

Samen vormen we het Team Ontwikkelingsstoornissen Utrecht. Zo kunnen we deze eigenschappen onderzoeken bij kinderen met verschillende soorten ontwikkelingsstoornissen en ook bij kinderen die geen ontwikkelingsproblemen hebben. We kijken vooral naar ontwikkeling over tijd (longitudinaal) en naar individuele verschillen tussen personen  (variabiliteit en heterogeniteit).
 

Onderzoeksprojecten

Enkele onderzoeken uitgelicht

In het UMC Utrecht Hersencentrum vinden momenteel onder anderen deze onderzoeken plaatst:

Het Niche Lab

Veel onderzoek doen we onder meer binnen ons speciale NICHE-lab (Neuro Imaging in Childhood). Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Onderzoek naar ADHD
  • Onderzoek naar autisme
  • Onderzoek naar hersenontwikkeling
  • Onderzoek naar psychose

Meer informatie over de onderzoeken op de website van het Niche-lab