Vorige

Kwaliteitskeurmerk

NFU Expertisecentrum

De Van Creveldkliniek is door de NFU (Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra) erkend als expertisecentrum voor de behandeling van zeldzame bloedings- en stollingsziekten. Meer informatie over expertisecentra voor zeldzame ziekten in Europa is te vinden op de website van Orphanet.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

De Van Creveldkliniek is door HKZ gecertificeerd als behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en richt zich op de van de kwaliteit van de inrichting van het zorgproces rondom deze patiënten. Jaarlijks worden wij herbeoordeeld door HKZ.

World Federation of Hemophilia (WFH)

De World Federation of Hemophilia is een internationaal orgaan dat zich richt op de kwaliteit van het laboratorium in hemofiliebehandelcentra. Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij nog aan de eisen voldoen.

 

European Haemophilia Comprehensive Care Center (EHCCC)

De Europese Vereniging voor Hemofilie en Aanverwante Ziekten (EAHAD) heeft de Van Creveldkliniek erkend als multidisciplinair hemofiliebehandelcentrum. Multidisciplinair betekent dat een groep van onder meer (kinder)artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, orthopeden en revalidatieartsen, leverarts, gynaecologen, infectiologen nauw samenwerken om de beste zorg te leveren voor patiënten met bloedings- en stollingsziekten.