Patiënten met een stollingsstoornis hebben snel blauwe plekken en een bloeding is soms moeilijk te stoppen. Patiënten zijn dan ook wel eens terughoudend om (kontakt)sporten te doen terwijl dit juist zo gezond is.

In de Van Creveldkliniek zijn stollingsstoornissen dagelijkse kost. Maar voor velen is dit een onbekend begrip. Om meer aandacht en bekendheid te geven aan hun ziekte en te om laten zien dat sporten wel degelijk mogelijk is met een stollingsstoornis, zullen leden van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) in september een fietstocht van 900 km gaan maken van het UMC Utrecht naar Stavanger. Acht patiënten met hemofilie, van Willebrand ziekte, ziekte van Glanzmann en Bernard-Soulier gaan deze uitdaging aan.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de afdelingen Diëtetiek en Sportgeneeskunde werkt de Van Creveldkliniek om de fietsers optimaal voor te bereiden en te begeleiden op deze tocht. Door middel van een sportkeuring, sportvoedingsadvies en medische begeleiding zorgen wij ervoor dat de fietsers verantwoord op pad gaan.