Dr. Karin van Galen zet zich in voor verbetering van diagnostiek en behandeling van vrouwen met een stollingsstoornis. Samen met prof. Kadir uit Londen en dr. d'Oiron uit Parijs gaat zij dit ook op Europees niveau uitdragen in een nieuwe EAHAD werkgroep.

De doelstelling van de werkgroep is drieledig:
- Kennis vergaren, concentreren en delen met Europese zorgverleners op het gebied van diagnose en behandeling van vrouw-specifieke bloedingsproblemen bij stollingsstoornissen
- Onderzoekslijnen definiëren binnen de Europese gemeenschap met betrekking tot vrouwen met een stollingsstoornis
- Het terugdringen van misdiagnose en onderbehandeling van vrouwen met een stollingsstoornis in Europa