Dr. Evelien Mauser-Bunschoten ontving zaterdag 8 december de versierselen die horen bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens haar afscheids-symposium in verband met haar pensionering. Zij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Wouter de Jong van haar woonplaats Houten.

Dr. Mauser is - tot haar pensionering eind vorige week - bijna veertig jaar werkzaam geweest als hemofilie-arts bij de Van Creveldkliniek. In die jaren is zij nationaal en internationaal uitgegroeid tot een van de boegbeelden op het gebied van de hemofiliezorg.  Vanaf het prille begin van de ontwikkeling van de hemofiliezorg in Nederland was zij een belangrijke schakel en steunpilaar voor vele patiënten. Dankzij haar inzet, kennis en begeleiding hebben veel hemofiliepatiënten een betere levenskwaliteit gekregen.

Haar drijfveer om vooral onbesproken aspecten van de hemofiliezorg boven tafel te brengen, laat zich het best zien in de boeken die zij heeft geschreven over seksualiteit en fysiotherapie. Daarnaast heeft zij zo’n 160 wetenschappelijke publicaties op haar naam staan, was zij auteur van meerdere hoofdstukken in internationale tekstboeken en was zij spreker op vele internationale en nationale congressen en symposia. Zij stond bovendien aan de wieg van de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaren en wordt gezien als hét wetenschappelijke gezicht van de hemofiliezorg.

Binnen de WFH was dr. Mauser coördinator van het trainings-programma 'International Hemophilia Training Center'. Het doel hiervan is om medische professionals in ontwikkelingslanden te trainen in het diagnose stellen en behandelen van zeldzame bloedziekten.

Naast het begeleiden van zorgprofessionals die voor training naar de Van Creveldkliniek kwamen, was zij sinds 2002 betrokken bij de Twinning-projecten. Het doel hiervan is om hemofiliezorg in ontwikkelingslanden te verbeteren door middel van een formeel partnership tussen twee hemofiliecentra. Dit heeft geleid tot een intensief samenwerkingsprogramma met Pakistan, Myanmar en Indonesië. Ook na haar pensioen zal dr. Mauser zich blijven inzetten voor de Twinning.

Wij feliciteren Dr. Mauser met haar koninklijke onderscheiding!