De laatste tijd wordt steeds meer awareness gecreëerd voor vrouwen met een stollingsstoornis. Vrouwen met een stollingsstoornis kunnen zó hevig menstrueren dat ze zich ieder uur moet verschonen, ze ervaren langdurige en pijnlijke menstruaties, en ook zwangerschap en bevalling kunnen moeizaam verlopen. In de juni-editie van de gezondheidsbijlage van de Trouw vertelt maatschappelijk werker Ruud Bos over de psychosiale impact van een stollingsstoornis bij vrouwen. 

"Als je de diagnose voor een van deze ziekten krijgt, is het nooit alleen een medisch verhaal. Het is ook een psychosociaal verhaal, want het plaatst de vrouw voor de opgave om de ziekte onder ogen te gaan zien, te aanvaarden en haar leven daar op in te richten. Deze vrouwen hebben een verhoogd bloedingsrisico en dat impliceert dat ze verstandige keuzes moet maken als het gaat om sport, vrijetijdsbesteding en werk. Er zijn veel vrouwen die prima zelf hier hun leven op kunnen aanpassen. Maar er zijn er ook genoeg die er problemen mee hebben". Ruud Bos begeleidt deze meisjes en vaak jonge vrouwen om deze problemen het hoofd te bieden.