Vorige

Tips voor het gesprek op de polikliniek

Vaak hebt u meerdere 'consulten' bij een zorgverlener op de polikliniek. Op deze pagina leest u wat we met u bespreken in die verschillende consulten. Hebt u zelf nog vragen? Die kunt u uiteraard ook stellen tijdens elk consult. 

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult willen we vooral dingen van u weten en meestal doen we ook een lichamelijk onderzoek.
De  zorgverlener wil graag de volgende dingen van u weten:

 • Waarom bent u doorverwezen?
 • Wat zijn uw gezondheidsklachten? (Waar hebt u last van, hoe lang al en in welke situaties?)
 • Komen de klachten of komt de aandoening ook in uw familie voor?
 • Wat is uw medische voorgeschiedenis.?
 • Welke medicijnen gebruikt u?
 • Rookt of drinkt u en hoeveel?
 • Woont u alleen of hebt u een partner en/of hebt u kinderen?
 • Wat voor werk doet u en welke hobby's hebt u?

Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten bespreekt de zorgverlener uw gezondheid op dat moment. Ook bespreekt hij dan eventuele vervolgonderzoeken en de uitslagen van onderzoeken, totdat de diagnose bekend is.

Zodra de diagnose bekend is bespreekt de zorgverlener de volgende vragen met u:

 • Wat is uw diagnose?
 • Wat is het voorstel voor behandeling.
 • Zijn er andere mogelijkheden voor behandeling?
 • Wat zijn de gevolgen als u besluit dat u niet behandeld wilt worden?
 • Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

As u en uw zorgverleners voldoende informatie hebben, kan de behandeling starten.
Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener over uw behandeling

Controlebezoek

Meestal komt u na de behandeling terug op de polikliniek voor controle. Bij een poliklinische behandeling komt u vaak ook tussentijds nog voor controle.

De  zorgverlener kan dan de volgende vragen met u bespreken:

 • Wat is uw gezondheidssituatie op dat moment?
 • Wat is het (tussentijdse) resultaat van de behandeling?
 • Hoe verloopt uw herstel?
 • Hoe en wanneer kunt u weer werken of uw hobby's en sport beoefenen?
 • Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Soms bespreekt de zorgverlener nog andere dingen die belangrijk zijn, zoals: 

 • uw revalidatie.
 • leefregels.
 • uw medicijngebruik.