Terug

Cardiothoracale chirurgie

Zorgaanbod

Het specialisme cardiothoracale chirurgie is onderdeel van het Hart- en vaatcentrum van het UMC Utrecht.

De cardiothoracaal-chirurgen van het Hart- en vaatcentrum houden zich  bezig met de chirurgische behandeling van

  • aangeboren en verworven hartziekten;
  • pathologie van de longen;
  • de intrathoracale vaten.

De cardiothoracaal-chirurgen werken nauw samen met de afdelingen cardiologie en longziekten.

Voor de patiëntenzorg richt de afdeling zich op:

  • de pré- en postoperatieve fase van patiënten die een open hartoperatie (oho) ondergaan;
  • patiënten met een steunhart (assist device) die al dan niet wachten op een harttransplantatie;
  • de direct postoperatieve fase van de longchirurgische patiënt;
  • patiënten in het traject na een harttransplantatie.

Patiënten kunnen voor diagnostiek, zorg en behandeling terecht op een van de volgende poliklinieken van de afdeling cardiothoracale chirurgie:

  • polikliniek cardiothoracale chirurgie: voor patiënten met hart- en vaatziekten en longaandoeningen;
  • polikliniek pre-operatieve screening: voor een preoperatieve screening van patiënten die geopereerd worden en die een hart- en vaat- en/of longaandoening hebben.

Om patiënten door te verwijzen en te laten bespreken in het hartteam, hebben wij bepaalde vooronderzoeken en uitslagen daarvan nodig. Welke dat zijn voor specifieke ingrepen kunt navragen op het planningssecretariaat van de cardiothoracale chirurgie. Als u de gegevens van de patiënt instuurt tezamen met alle vereiste informatie, kunnen wij uw patiënt snel en efficiënt bespreken en loopt dit geen vertraging op missende uitslagen of informatie.

Het UMC Utrecht is één van de twee centra in Nederland waar alle denkbare verrichtingen binnen ons vakgebied plaatsvinden, inclusief hart- en longtransplantaties. Het UMC Utrecht doet veel bypass- en klepchirurgie. Daarbij hebben we ons ontwikkeld tot een tertiair verwijzingscentrum voor mechanische ondersteuning van de falende circulatie.

Een goede samenwerking met de congenitale hartchirurgie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft geleid tot de ontwikkeling van een programma voor GUCH-chirurgie (aangeboren hartziekten). Verder werken we intensief samen met het Laboratorium voor Experimentele Cardiologie op het gebied van tissue engineering en ontwikkeling van endoscopische coronaire bypasschirurgie.

UMC Utrecht
OK-planningssecretariaat Cardiothoracale Chirurgie
Huispostnummer B 04.235
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch hoofd

Dr. N.P. van der Kaaij

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion