English translation for this page is not available

Vorige

Doorlooptijden bacteriologie

Definitieve rapportage

De aangegeven doorlooptijden hebben betrekking op het deel van het traject tussen ontvangst van het monster op het laboratorium en het verzenden van de definitieve uitslag, en gelden behoudens zeer bijzondere omstandigheden. Ons laboratorium heeft (helaas) geen invloed op de duur van aanlevering van monsters. Lopende het onderzoek kan in overleg met de inzender besloten worden om vervolgonderzoek te doen, dit heeft uiteraard invloed op de doorlooptijd.

Er kan slechts een indicatie van de doorlooptijden gegeven worden aan de hand van de minimale incubatietijd indien het kweken betreft en de verwerkingstijd voor ander type onderzoek.

Bij diagnostiek door middel van kweken van micro-organismen kan de totale doorlooptijd iets langer zijn bij een positieve bevinding. De verlenging van de doorlooptijd is afhankelijk van het geïsoleerde micro-organisme en de benodigde gevoeligheidsbepalingen en is niet eenduidig vast te leggen.

Tevens kan de doorlooptijd iets langer zijn doordat de kweek in het weekend ingeleverd wordt.

 

Voorlopige rapportage

Voorlopige rapportage van positieve preparaten van materialen en kweken vindt plaats volgens vastgestelde procedures waardoor de doorlooptijd tot het eerste resultaat van het onderzoek veelal binnen 1-2 dagen is. De indicatiestelling voor voorlopige rapportage is zeer uitgebreid en omvat niet alleen medische indicaties maar routinematig tevens alle klinisch belangrijke materialen zoals van nature steriele materialen, bijvoorbeeld bloed en liquor, en materialen die op bijzondere wijze zijn afgenomen zoals punctaten, peroperatief verkregen materiaal, diep afgenomen pussen en broncho-alveolaire-lavage.

 

Cito-onderzoek

Een aantal verrichtingen kunnen op medische indicatie cito worden uitgevoerd. Voor doorlooptijden van cito-onderzoek dient men een half tot twee uur aan te houden, afhankelijk van gevraagd onderzoek.

Bij aanvragen buiten kantooruren is de doorlooptijd maximaal 1 uur langer. De uitslag van cito-onderzoek wordt altijd telefonisch doorgegeven aan de aanvrager.

 

1.1 PMO  Kweek op materiaalDefinitieve Uitslag in dagen
Ascites5 – 10
Anus uitstrijk2 – 5
BAL*2 – 5
Beenmerg7 – 10
Biopten7 – 10
Buikvocht5 - 10
Bloedkweken5 – 8
Bronchussecreet*2 – 5
Bronchusspoelsel*2 – 5
Cathetertip/Drain2 – 5
CAPD vloeistof7 – 10
Cervix2 - 5
Contactlens3 - 7
Drainvocht7 -10
Faeces Kweek3 - 11
Gal7 – 10
Gewrichtspunctaat7 – 10
Glasvocht14 - 17
Huidpoortuitstrijk2 – 5
Huiduitstrijk2 – 5
Keeluitstrijk*2 – 5
Liquor5 - 8
Moedermelk2 – 5
Mondspoeling2 – 5
Monduitstrijk2 – 5
Nasopharynx*2 – 5
Naveluitstrijk2 – 5
Neusuitstrijk*2 – 5
Ooguitstrijk3 - 6
Ooruitstrijk*2 – 5
Perineumuitstrijk2 – 5
Punctaat7 – 10
PM-draden3 - 6
Placenta/lochia-uitstrijk7 – 10
Pleuravocht7 – 10
Prostaatvocht7 – 10
Prothese materiaal12-17
Pus7 – 10
Pus in flesjes5 – 8
Rectumuitstrijk2 – 5
Sectiemateriaal7 – 10
Semen2 – 5
Sinus secreet7 – 10
Sputum*2 – 5
Steriliteitscontroles2 – 5
Urine1 – 4
Urethra-uitstrijk2 – 5
Vagina-uitstrijk2 – 5
VOK (oogvocht)14 - 17
Vruchtwater7 – 10
Weefsel7 – 17
Wonduitstrijk (droge wat)2 – 5

* De doorlooptijden van kweken van patiënten met Cystic Fibrosis zijn 2 - 8 dagen.

1.2 SCREENING BRMOUITSLAG IN DAGENCITO ONDERZOEK Mogelijkheid en duur
Resistente gramnegatieve staven kweek2 – 7 
MRSA kweek3 – 5 
MRSA PCR sneltest<1Ja, 2 uur indien voor 17:30 aangeleverd (weekend voor 10.00)
VRE kweek3 – 7 
Penicilline resistent pneumococcen 3 – 5 
  
2.1  kweek BIJZONDERE VERWEKKERSUITSLAG In dagenCITO ONDERZOEK Mogelijkheid en duur
Actinomyces spp.14 – 17 
Anaerobe bacteriën7 –10 
Aspergillus spp. kweek10 – 17 
Brucella spp.21 – 24 
Burkholderia cepacia3 – 8 
Cryptococcen kweek10 –13 
Corynebacterium diphtheriae7–10 
E. coli kweek O1572 – 5 
Gisten2 – 5 
Gisten + schimmel10 -17 
Gisten nagel/haar/huidschilfers28 – 31 
Gisten (materiaal in flesje)7 – 10 
Gonococcen3 – 5 
Hemolytische Streptococcen2– 5 
Histoplasma kweek42 – 45 
Legionella kweek7 – 10 
Listeria spp.21 – 26 
Mycobacterium  spp. kweek56 – 70 
Nocardia spp14 –17 
Pseudomonas spp.nagel2– 5 
Schimmels kweek10 – 17 
Schimmels nagel/haar/huidschilfers28 – 31 
Staphylococcus aureus kweek*2– 5 
Vibrio cholerae kweek3 – 6 

* De doorlooptijden van kweken van patiënten met Cystic Fibrosis zijn 2 - 8 dagen.

2.2 Antigeentesten en moleculaire diagnostiekUITSLAG In dagenCITO ONDERZOEK Mogelijkheid en duur
16S PCR op direct materiaal2 – 10 
Acanthamoeba PCR4 
Aspergillus antigeentest (serum, BAL)1 – 5 (3/week) 
Beta-D-Glucan1 – 5 
Clostridium difficile toxine PCR<1Ja, 2 uur indien voor 17:30 aangeleverd (weekend voor 10.00)
Cryptococcen antigeentest<1Ja, 60 min
Faeces PCR (bacteriën/parasieten)1 – 5 
Haemophilus ducrei PCR7 – 14 
Leishmania PCR7 – 14 
Legionella urine antigeen sneltest<1Ja, 45 min
Mycobacterium tuberculosis PCR  1 
PJP PCR1 – 4 
Pneumococcen urine antigeen sneltest<1Ja, 45 min
STEC/EHEC PCR1– 5 
Tropheryma whippelii PCR1 – 11 
  
   
3. DIRECTE PREPARATEN, MICROSCOPIEUITSLAG IN DAGENCITO ONDERZOEK Mogelijkheid en duur
Auramine voor Mycobacteriën (lichaamsvloeistoffen, weefsel, BAL, sputum, pus)1 – 3 (4/week)Ja, 60 min
Blankophor preparaat op schimmels en gisten (BAL, sputum)<1Ja, 60 min
Gram-kleuring voor bacteriële verwekkers, schimmels en gisten (lichaamsvloeistoffen, weefsels, BAL, en pus)<1Ja, 60 min
Cryptosporidium (weefsel, Biopt)1 – 4 
Cyclospora1 – 4 
Cystoisospora belli1 – 4 
Giardia Lamblia (Gal, Biopt)1 –4 
Echinococcen1 – 4 
Enterobius (plakband preparaat)1 
Filaria1 
Malaria, (Plasmodium spp) dikke druppel, bloeduitstrijk en illumigene test (EDTA-bloed)<1Altijd cito, 120 min
Trypanosoma1 
Schistosoma1 – 2 
Strongyloides1– 2 
Wormeieren (WEI)1 – 4