Terug

Geriatrie

Zorgaanbod

Het specialisme geriatrie in het UMC richt zich op diagnostiek, behandeling en zorg bij oudere patiënten. Vaak is er bij deze ouderen sprake van een acute en of chronische lichamelijke of psychische aandoeningen, waarbij er sprake kan zijn van (toename) van  kwetsbaarheid. De diagnostiek en behandeling zijn gericht op herstel en behoud van zelfstandig functioneren of, als dit niet mogelijk is, op het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

Patiënten kunnen zowel klinisch als poliklinisch worden beoordeeld.

Daarnaast heeft de afdeling een consultatief team Geriatrie ter ondersteuning van andere specialismen bij de diagnostiek, behandeling en zorg aan oudere patiënten met (risico op) kwetsbaarheid.

Bijzondere expertise

De afdeling heeft bijzondere expertise op het gebied van optimalisatie van medicatiegebruik bij polyfarmacie (Expertisecentrum Farmacotherapie bij Ouderen (Ephor). Daarnaast heeft de afdeling een aantal gespecialiseerde multidisciplinaire poliklinieken.

Gespecialiseerde poliklinieken

Valkliniek
De valkliniek richt zich op de diagnostiek en behandeling van de volgende patiëntengroepen:

  • Patiënten die vaak vallen.
  • Patiënten met bewustzijnsverlies na een val.
  • Patiënten bij wie de oorzaak van het vallen niet duidelijk is.

Fractuur- en osteoporose polikliniek
Deze polikliniek behandelt patiënten met een recente fractuur en patiënten bij wie er vragen bestaan over de behandeling van de osteoporose.

Geheugenpolikliniek
De geheugenpolikliniek richt zich op de diagnostiek van cognitieve achteruitgang bij patiënten bij wie er een vermoeden bestaat op (beginnende) dementie.
Speerpunten van de geheugenkliniek zijn:

  • Snelle cognitieve achteruitgang.
  • Cognitieve stoornissen door vasculaire cerebrale schade.
  • Cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson.

Gecombineerde val en geheugenkliniek

De gecombineerde val- en geheugenkliniek richt zich op patiënten waarbij er sprake is van zowel val- als geheugenproblemen.

Speerpunten van deze ‘combi’poli zijn:

  • Geïntegreerde diagnostiek naar vallen en cognitie
  • Voor de patiënt minder polikliniekbezoeken

Preoperatieve screeningspoli

Kwetsbare oudere patiënten die een operatie moeten ondergaan worden preoperatief gescreend om de kans op complicaties gedurende de operatie zoveel mogelijk te verkleinen.

Oncologiepoli
Kwetsbare oudere patiënten die behandeld gaan worden voor kanker worden voor de start van de oncologische behandeling  gescreend om de kans op complicaties tijdens de behandeling zoveel mogelijk te verkleinen.

Samenwerking

Binnen de regio werken we nauw samen met diverse partijen in het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO). Daarnaast werken we samen met andere ziekenhuizen in de regio en in Nederland.

Contactgegevens

UMC Utrecht, Polikliniek Geriatrie
Huispostnummer B 05.256
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Prof. dr. M.H. Emmelot-Vonk

Lees meer

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Het UMC Utrecht heeft in 2015 en 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis ontvangen en streeft ernaar de zorg voor de ouderen continu te verbeteren, ook nadat besloten is het keurmerk niet meer voort te zetten.

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 563 02

Specialisme