Cardiometabole aandoeningen (zoals hart- en vaatziekten, chronische nierschade, diabetes, hypertensie en obesitas) komen vaak gezamenlijk voor en hebben gemeenschappelijke risicofactoren. Slechts zelden heeft een patiënt maar één diagnose. De zorg voor patiënten met cardiometabole aandoeningen is hierdoor vaak complex en gebaseerd op veel verschillende richtlijnen en zorgstandaarden. 

Complexe zorg
Prof. dr. Karin Kaasjager, medisch afdelingshoofd interne geneeskunde: “In de praktijk blijkt dat zorgverleners in de eerste lijn in toenemende mate te maken hebben met deze complexe zorg. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan overleg en samenwerking met een specialist. De gefragmenteerde zorg binnen het ziekenhuis maakt echter dat de huisarts vaak met meerdere specialisten moet overleggen, wat de snelheid en logistiek niet ten goede komt”. Als oplossing heeft het UMC Utrecht het elektronisch cardiometabool consult ontwikkeld: een platform waarop de huisarts op één plek terecht kan voor alle cardiometabole vragen.
“De huisarts stelt zijn vraag aan een integraal specialistisch team, zonder na te hoeven denken over of deze gericht moet zijn aan een nefroloog, diabetoloog, internist ouderengeneeskunde of vasculair geneeskundige en ontvangt snel een duidelijk advies. Dit bevordert doelmatigheid en kwaliteit van zorg en leidt mogelijk tot minder en gerichtere verwijzingen.”
 
Teleconsult 
Doe nu mee aan de pilot en vraag een cardiometabool teleconsult aan via ZorgDomein – Teleconsultatie / teleconsult cardiometabool. De binnengekomen consulten worden binnen drie werkdagen beantwoord door het expertteam. Voor vragen over de pilot, stuur uw e-mail naar telecardiometabool@umcutrecht.nl.