Graag nodigen wij u uit voor het symposium Hart- en vaatcentrum: impact van preventie en innovatieve zorg op vrijdag 30 november. In het eerste gedeelte van de middag laten onze medisch specialisten u de nieuwste onderzoeksresultaten op hart- en vaatgebied zien. Het tweede deel richt zich op de opening van de nieuwe multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum, waar verschillende specialisten patiënten de best mogelijke zorg en service bieden. Meer informatie over het symposium vindt u op de website. U kunt zich hier ook inschrijven.

Hart- en vaatcentrum: one stop shop voor alle hart- en vaatpatiënten
Op de multidisciplinaire polikliniek Hart- en vaatcentrum werken verschillende specialisten samen. “Onze hart- en vaatpatiënten willen we de best mogelijke zorg en service bieden”, vertelt Hendrik Nathoe, cardioloog en medisch hoofd Hart- en vaatcentrum. “We bieden zoveel mogelijk een one stop shop: patiënten zien op één dag meerdere vaatspecialisten en ondergaan de aanvullende onderzoeken. De eerste patiënten zijn erg tevreden over deze aanpak.”

Unieke samenwerking
De samenwerking met internisten, vaatchirurgen, neurologen en cardiologen in de polikliniek Hart- en vaatcentrum is uniek, omdat alle vaatspecialisten zijn vertegenwoordigd. “Ik vind het heel prettig dat alle specialisten dicht bij elkaar op de gang zitten, want zo kan ik snel en makkelijk met een specialist ad hoc overleggen. We delen onze ervaringen, bespreken onze patiënten in een multidisciplinair overleg en maken gebruik van elkaars expertises. Ook de verpleegkundig specialist speelt een grote rol. De verpleegkundig specialist stemt af met de specialisten, beantwoordt vragen van de patiënt en begeleidt de patiënt in het hele zorgproces. Voor patiënt en verwijzer is de verpleegkundig specialist dé verbinder en contactpersoon.”

Patiënten verwijzen
“Huisartsen kunnen iedere patiënt met vermoeden van hart- en vaatproblemen naar ons verwijzen. Patiënten kunnen rechtstreeks verwezen worden naar gangbare vaatspecialismen, maar ook naar ‘het Hart- en vaatcentrum’ via ZorgDomein. We willen dat dit zo laagdrempelig mogelijk is voor iedere verwijzer. Vanaf 30 november is direct verwijzen mogelijk, vooral bij het vermoeden van multdisciplinaire vaatproblemen.”

“Na verwijzing doen we bij de patiënt een check of het CVRM (cardiovasculair risicomanagement) goed is ingesteld. Als dat niet optimaal is, geven we de patiënt aanvullend advies hierover. Bij specifieke categorieën van patiënten zoals met prematuur en progressief vaatlijden zijn er vaak andere onderliggende oorzaken te vinden. Wij bieden deze patiënten een extra screening aan om de oorzaak van hun vaatlijden te achterhalen. We nemen de taak van de huisarts hierbij niet over, maar zullen aanvullend zijn om het risico van toekomstig vaatlijden zo klein mogelijk te maken. Ons doel is de patiënt met zo’n CRMV check en advies spoedig terug te verwijzen naar eigen huisarts.”

Nieuwe uitdagingen
De volgende stap is het uitbouwen van de polikliniek Hart- en vaatcentrum. “Nieuwe uitdagingen zijn fysieke aanwezigheid van alle vaatspecialisten op het Hart- en vaatcentrum, grotere patiëntenvolumes, kortere doorlooptijden voor de patiënt en een goede regionale samenwerking. Wij nodigen u hierbij uit om met ons mee te denken.