De zorg voor patiënten met allergologische aandoeningen in het UMC Utrecht wordt al vele jaren verricht door enthousiaste dermatologen vanuit de afdeling dermatologie & allergologie. Voor nóg betere zorg voor patiënten met allergologische aandoening, versterkt sinds 1 september internist-allergoloog klinisch immunoloog dr. Marloes Heijstek het team van dermatologen.

De afdeling dermatologie & allergologie is landelijk expertisecentrum voor voedselallergie en constitutioneel eczeem en heeft een topreferente zorgfunctie op het gebied van geneesmiddelenallergie en urticaria/angio-oedeem. “Door het combineren van dermatologische en internistische kennis op één polikliniek kunnen we onze zorg inhoudelijk verbreden en verdiepen”, aldus dr. Marloes Heijstek.

Naast de inhoudelijke impuls is er ook een logistieke kwaliteitsslag, met verkorting van de wachttijden. “De wachttijd voor de polikliniek allergologie in het UMC Utrecht is nu nog 70 dagen. Dat komt door de toenemende vraag naar allergologische zorg. Het percentage van de bevolking dat last heeft van een allergie is de afgelopen decennia namelijk sterk toegenomen. In heel Nederland kunnen daardoor de wachttijden voor allergologische zorg oplopen tot enkele maanden.” Met de aanstelling van een internist-allergoloog klinisch immunoloog streeft het UMC Utrecht naar een wachttijd van maximaal drie tot vier weken, afhankelijk van het type problematiek.

Ook zal de samenwerking met longartsen en KNO-artsen worden geïntensiveerd, zodat de zorg voor patiënten met multidisciplinaire allergologische problemen wordt gestroomlijnd.

Meer informatie over allergologie vindt u op de website