Terug

Plastische Chirurgie

Zorgaanbod

Patiënten

Welkom bij de vakgroep plastische chirurgie. U kunt patiënten verwijzen met aangeboren of verworven afwijkingen zoals verminkingen ten gevolge van een ongeval of een operatie. 

Algemene plastische chirurgie: dit betreft behandeling van huidtumoren, decubitus, mammahypertrofie, vetschort, overtollige huid oogleden, problemen met vorm en functie van de neus. Deze kunnen altijd op onze polikliniek terecht. 
Wachttijden zijn kort en patiënten kunnen binnen enkele weken geopereerd worden. 

Landelijk

De afdeling plastische chirurgie van het UMC Utrecht heeft verder de onderstaande landelijke functies

  • Oncoplastische chirurgie van de mamma.
  • Hand- en polschirurgie (center of excellence):  Aangeboren en verworven oorschelpafwijkingen bij volwassenen (waaronder microtie, amputaties; enige centrum in Nederland);
  • De behandeling van diabetische neuropathie door middel van decompressie van onderbeen zenuwen.
  • Plastisch chirurgische behandelingen kunnen poliklinisch onder plaatselijk of algehele verdoving plaatsvinden in het centrum voor dagbehandeling. Voor grotere ingrepen onder narcose worden patiënten klinisch opgenomen.

Contactgegevens

UMC Utrecht, polikliniek plastische chirurgie

Huispostnummer L 01.629,

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Prof. dr. J.H. Coert

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 554 03

Poliklinieken