Terug

Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie

Wilt u een professional raadplegen op het gebied van de Psychiatrie? Of wilt u een patiënt doorverwijzen? Ons Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie is de ingang voor alle vragen en aanmeldingen.

Hoe werkt het Advies- en Aanmeldteam

Het Advies- en Aanmeldteam bestaat uit inhoudsdeskundigen van verschillende disciplines. De psychiaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en systeembegeleiders geven intercollegiaal advies en begeleiden iedere verwijzing. We denken mee over de meest geschikte behandeling. Mocht de patiënt naar ons verwezen worden, dan koppelt het team iedere  patiënt direct aan een psychiater met de juiste expertise.  Met deze strakke organisatie proberen we de wachtlijsten tot een minimum te beperken en krijgt de patiënt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een intake. Overzicht van de huidige wachttijden:

Advies

Het advies- en aanmeldteam is bereikbaar op de werkdagen tussen 8.00- 17.00 uur. Bent u geen professional maar naaste van een patiënt? Dan kunt u ook bij ons terecht met vragen.

Onze teams hebben extra expertise op het gebied van:

Verwijzen

Om iedere verwijzing snel en adequaat te kunnen oppakken, verzoeken wij u ons een verwijsbrief te sturen met daarin relevante informatie. Wij geven de voorkeur aan een brief met daarin een aantal specifieke gegevens. U vindt hier een voorbeeld met de gewenste kopjes. Een duidelijke formulering van de verwijsvraag / doelstelling is zeer gewenst en bespoedigt het in behandeling nemen van de aanmelding. Als er eerdere intake- of ontslagbrieven beschikbaar zijn, of uitslagen van bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek, vragen wij u dat met de verwijzing mee te sturen. De volgende gegevens zijn vereist voor de aanmelding:

  • Naam, geboortedatum, adres, BSN en contactgegevens van patiënt
  • Contactgegevens instelling / verwijzer

Verzenden

Voor uw verwijzing vragen wij u gebruik te maken van de volgende verzendmogelijkheden:

  • U kunt via uw eigen Elektronisch Patiënten Dossier een brief (en daarnaast eventuele bijlagen) versturen naar 500107095@lms.lifeline.nl (Aanmeldteam Psychiatrie).
  • U kunt via Secure e-mail (Zorgmail) een brief met bijlagen versturen naar het Aanmeldteam Psychiatrie.
  • U kunt een brief met bijlagen per post of fax versturen naar het Aanmeldteam Psychiatrie (zie contactgegevens).

Meer informatie over de verzendmogelijkheden kunt u opvragen via het bedrijf Z-Netwerken.

Contactgegevens

Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie
Kamernummer A.01.146
Huispostnummer A.00.241
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT

Faxnummer 088-75 518 14

Wie kan naar ons verwijzen?

Verwijzingen van de volgende professionals zijn bij ons welkom: 

  • Huisartsen
  • GGZ instellingen
  • Medisch specialisten
  • Wijk- en buurtteams

Overige hulpverleners, zoals jeugdzorginstellingen of zelfstandig psychologen,  kunnen via bovengenoemde professionals naar ons verwijzen.
 

Rookbeleid UMC Utrecht