English translation for this page is not available

Vorige

Polikliniek Ontwikkelingsstroornissen

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen kent een breed aanbod voor snel toegankelijke diagnostiek, second opinions, acute zorg en hoogspecialistische behandeling rond ontwikkelingsstoornissen met name adhd en autisme.

Expertise

Ontwikkelingsstoornissen vormt een belangrijk expertisegebied van de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum. Wij bieden diagnostiek en intensieve behandelingen van 3-6 maanden aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis, en hun ouders . Binnen specifieke zorgprogramma’s gaan patiëntenzorg, innovatie en wetenschappelijk onderzoek hand in hand.

De kinder- en jeugdpsychiater maakt als hoofdbehandelaar -  samen met ouders en kind of jongere - een analyse en adviseert over over geschikte behandelmogelijkheden op onze afdeling of elders.     

Diagnostiek

Voor diagnostiek en intensieve behandeling (3-6 maanden) hebben we de volgende mogelijkheden:

> Poliklinische second opinion
> Intensieve observatie en behandeling op deeltijd of kliniek voor kinderen 6-12 jaar i.s.m. Fritz Redl school
> Zorgprogramma jonge kind: 0-6 jaar
> Zorgprogramma prikkelverwerking bij kinderen met autisme of aanverwante stoornissen
> Zorgprogramma selectief mutisme
> Zorgprogramma diagnostiek bij (vermoeden op) bekend klinisch-genetisch syndroom

Behandelingen

In aansluiting op diagnostiek kan kortdurende intensieve poliklinische behandeling bestaan uit :

> Informatieve groepsbijeenkomsten voor kinderen, jongeren en ouders
> Kortdurende individuele ouderbegeleiding
> Schoolgesprek
> Emotie- en Gedragsregulatie Training
> Individuele (cognitieve gedrags-) therapie
> Behandeling met medicatie

Ontwikkelingsstoornissen in beeld

Verpleegafdeling

Op drie verpleegafdelingen bieden wij klinische zorg aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis.  Op Het Anker en de Kajuit,  de twee dagklinieken, komen de kinderen van 8:30 - 16:30 uur. Op Het Kompas de verpleegafdeling verblijven  de kinderen van zondag tot vrijdag.

Wetenschappelijk onderzoek

In het Hersencentrum doen we wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van ontwikkelingsstoornissen en betere behandelmethodes. Meer informatie over lopende studies en hoe u kunt meedoen leest u op de pagina wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

School

De Professor Fritz Redlschool is een school voor speciaal onderwijs (cluster IV) op het terrein van het UMC Utrecht. Kinderen die bij ons in (dag) klinische behandeling zijn, volgen hier het onderwijs. De leerkrachten van de Fritz Redlschool streven ernaar het lesprogramma zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de huidige of de toekomstige school van de kinderen. Zij brengen de leerproblemen van kinderen zorgvuldig in kaart. Tijdens de laatste behandelperiode op de dagbehandeling of kliniek adviseren zij over welke vervolgschool het best bij kinderen past.

Meer informatie vindt op de website van de Redlschool.

Samenwerking - vervolg

Buurtteams

Bij voorkeur begtrekken we zo vroeg mogelijk een medewerker van een buurtteam vanwege de vaak complexe zorg en systeemfactoren. Daarom vraagt het Advies-  en Aanmeldteam al bij aanmelding of er een buurtteam betrokken is. 

Als ouders toestemming geven wordt een medewerker van het buurtteam uitgenodigd voor de diagnostiek- of behandelplanbespreking. Enerzijds om samen op te trekken, anderzijds om de zorg te kunnen overdragen bij ontslag. Het buurtteam kan ook een rol spelen bij toeleiding naar zorg elders. Het verschilt per stad of gemeente, maar ook per buurtteammedewerker hoe de samenwerking vorm krijgt.

Nascholing

Wij bieden tevens bij- en nascholing aan buurtteammedewerkers. Bent u geinteresseerd, neem dan contact op met mevr. Jannie van Utrecht via het secretariaat van ontwikkelingsstoornissen.

Psynet

Psynet is een digitaal platform van het UMC Utrecht en de zorgverleners in de regio. Op Psynet vormt de patiënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk.  Meer informatie is op de website van PsyNet.

Aanmelden

Huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, wijk/buurtteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin of een andere instellingen kunnen een kind aanmelden en verwijzen. Ons Advies- en Aanmeldteam neemt de aanvragen in behandeling. Graag maken we daarbij gebruik van de informatie die al eerder bij diagnostiek of behandeling en begeleiding  is verzameld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de behandeling of de afdeling kunt u ook contact opnemen met het secretariaat Ontwikkelingsstoornissen.

Blog psychiatrie

Ik wil de muur tussen somatiek en psychiatrie helpen afbreken

‘Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’ is de officiële naam van de leerstoel die ik sinds enkele weken bekleed. Een...

Lees meer

Digitale folder

Verdiepende informatie is te vinden in de digitale folder over Ontwikkelingsstoornissen