Terug

Polikliniek Psychose
Informatie voor verwijzers

De vernieuwde polikliniek kent een breed aanbod voor snel toegankelijke diagnostiek, second opinions, acute zorg en hoogspecialistische behandeling rond psychose.

Expertise

Onze expertise betreft in het bijzonder:

 • diagnostiek op de kinderleeftijd
 • eerste psychotische episode
 • het horen van stemmen
 • moeilijk te behandelen psychose
 • verhoogde kwetsbaarheid voor psychotische ontwikkeling  

In termen van behandeling zijn we gespecialiseerd in:

 • zorg voor patiënten met comorbiditeit (psychiatrisch of anderszins)
 • Electroconvulsietherapie (ECT)
 • trauma-gerichte zorg
 • complexe farmacotherapeutische behandeling
 • medicatiebijwerkingen
 • psychotherapeutische behandeling van medicatieresistente psychose

Vanaf begin 2016 bieden we een intensieve 12-weken behandeling op maat, gericht op stabiliteit en perspectief.

Netwerk

Tijdens de behandeling werken we nauw samen met de verwijzer, familie of andere direct betrokkenen van een patiënt. Na advies of behandeling wordt een patiënt terugverwezen naar de eerste of tweede lijn. Hierbij streven we er altijd naar om een patiënt binnen het PsyNet-netwerk in te bedden. Via dit online portaal kunnen onze zorgverleners altijd eenvoudig opnieuw worden ingeschakeld.

Modulair programma

Samen met de patiënt beslissen over de beste behandeling staat bij ons voorop. Naast contacten met de psychiater, aios psychiatrie en verpleegkundig specialist bieden wij een modulair programma. Zo kunnen zorgverlener en patiënt een behandeling op maat samenstellen.

De modulaire opbouw heeft ook als voordeel dat het behandelprogramma zowel vanuit de polikliniek als de kliniek gevolgd kan worden. Bij eventuele kortdurende opname hoeft het programma niet onderbroken te worden. 

We bieden modules als:

Blog psychiatrie

Ik wil de muur tussen somatiek en psychiatrie helpen afbreken

‘Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’ is de officiële naam van de leerstoel die ik sinds enkele weken bekleed. Een...

Lees meer

Hoe werkt de Psychose Poli?

Verpleegafdelingen

Mocht opname nodig zijn, dan kan dit op een van de volgende afdelingen:

Advies & Aanmelden

Het Advies- en Aanmeldteam bestaat naast het secretariaat uit inhoudsdeskundigen (o.a. verpleegkundig specialisten en systeembegeleiders), verpleegkundigen en psychiaters. Ze geven intercollegiaal advies en begeleiden iedere verwijzing. Elke patiënt wordt direct gekoppeld aan een psychiater met de juiste expertise. Door deze strakke organisatie zijn er geen wachtlijsten en krijgt de patiënt direct een uitnodiging voor een intake.