English translation for this page is not available

Vorige

UNWRAP: Utrechtse nascholing voor psychiaters

Een gratis informatieboost voor psychiaters! Zo zou je UNWRAP; de Utrechtse Nascholing voor psychiaters kunnen omschrijven. Het UMC Utrecht Hersencentrum organiseert drie keer per jaar een gratis geaccrediteerde nascholing voor mensen in de GGZ, met onderwerpen van onderzoeksresultaten tot concreet behandeladvies in patiëntenzorg.

Informatie lezingen

Praktische informatie

De UNWRAP nascholing wordt kosteloos drie maal per jaar aangeboden. Naast psychiaters zijn ook psychologen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de GGZ van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst geven inhoudsdeskundigen een lezing over het onderwerp waarin zij gespecialiseerd zijn. Accreditatie is aangevraagd  bij de NVvP en bij het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor 2 punten. 

Datum en Onderwerp:

 • 26 oktober 2016
 1. Amisulpride bij therapieresistente psychotische klachten 
 2. Resultaten OPTiMiSE’ studie naar de medicamenteuze behandeling van een eerste psychose


Aanmelden: unwrap@umcutrecht.nl o.v.v. naam en BIG nummer. 

Inhoud lezing

26 Oktober van 16:00 - 18:00 uur

Amisulpride bij therapieresistente psychotische klachten

In tegenstelling tot de ons omringende landen is het antipsychoticum amisulpride in Nederland niet geregistreerd.  Uit de beschikbare evidentie blijkt dat amisulpride  een effectief antipsychoticum is met een acceptabel bijwerkingenprofiel. Dit heeft twee belangrijke voordelen: een psychose zal met dit middel snel vaker in remissie gaan en patiënten zullen minder vaak stoppen met het middel. De beschikbaarheid van amisulpride in Nederland vormt een waardevolle toevoeging aan het therapeutische arsenaal van de psychiater. In deze lezing wordt de wetenschappelijke evidentie voor amisulpride besproken door dr.mr. C.H. Vinkers. Ook wordt besproken wanneer het gebruik van amisulpride zinvol is, en hoe instelling moet gebeuren en waar een psychiater op moet letten.

Na deze lezing weet u:

 • hoe effectief amisulpride is
 • wanneer amisulpride geindiceerd is en voor welke patienten
 • welke bijwerkingen u kunt verwachten
 • hoe u amisulpride moet voorschrijven en aan welke eisen u moet voldoen omdat het niet in Nederland niet geregistreerd is.

Door: Dr.mr. C.H. Vinkers, psychiater UMC Utrecht

 

Resultaten OPTiMiSE’ studie naar de medicamenteuze behandeling van een eerste psychose

We weten dat de meeste mensen met een eerste psychose goed reageren op een antipsychoticum, maar we weten niet welk middel de eerste keus is. Een deel van de patiënten reageert niet goed op het eerste antipsychoticum. Na hoeveel weken moet je dan overstappen op een ander middel? De ‘OPTiMiSE’ studie onderzoekt in internationaal verband de optimale behandeling van in totaal 500 mensen die een eerste psychose meemaken door drie verschillende middelen na elkaar in te zetten: amisulrpide, olanzapine en clozapine via een geregistreerd behandelprotocol. Professor I. Sommer zal tijdens deze lezing de eerste resultaten geven van deze grote internationale studie.

Na deze lezing weet u:

 • hoeveel patiënten psychosevrij zijn na 4 weken behandeling met amisulpride
 • welke bijwerkingen gerapporteerd worden
 • wat de switch naar olanzapine na 4 weken zonder remissie voor consequenties heeft op verder beloop
 • hoe inzet van clozapine bij een eerste psychotische episode verdragen wordt en het beloop bepaalt.

Door: Prof. Dr. I. Sommer, psychiater UMC Utrecht

 

Dr. mr. C. Vinkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor I. Sommer

Eerdere bijeenkomsten

20 Januari van 16:00 - 18:00 uur

Trauma, Psychose en de behandeling van PTSS

Uit meta analytisch onderzoek blijkt dat trauma een belangrijke voorspeller van psychosen en PTSS is een van de meest voorkomende co-morbiditeiten bij psychosen. Een co-morbide PTSS is gerelateerd aan een slechtere prognose. Patiënten met psychosen werden tot voor kort uitgesloten van effectieve PTSS behandelingen. In deze lezing worden de relaties tussen trauma, psychose en PTSS uiteen gezet, waarna data uit de Treating Trauma In Psychosis studie gepresenteerd worden over effectiviteit en veiligheid van Prolonged Exposure en EMDR. Dit wordt geïllustreerd met de mini-documentaire trauma en psychose. De lezing wordt gegeven door Drs. D. van den Berg die klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practitioner is. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij Parnassia divisie volwassenen in Den Haag. David is gespecialiseerd in de psychologische behandeling van psychosen, psychose-achtige klachten en PTSS.

Na deze lezing weet u:

 • hoe prevalent trauma en PTSS zijn bij psychose
 • dat standaard evidence based PTSS behandelingen effectief en veilig zijn bij psychose
 • dat PTSS behandeling bij psychose een gunstig effect heeft op comorbiditeiten en resulteert in een afname van het aantal ‘adverse events’ en revictimisatie.

Door: Drs. D. van den Berg,  klinisch psycholoog, Parnassia en VU

Mis metabool genetische oorzaken van psychiatrische symptomen niet!

Stofwisselingsziekten kunnen gepaard gaan met psychiatrische symptomen. Aan de hand van  casuïstiek wordt  het belang van herkenning van een stofwisselingsziekte als oorzaak van psychiatrische klachten geïllustreerd. Daarnaast wordt besproken welke symptomen of signalen kunnen duiden op een stofwisselingsziekte en hoe de diagnostiek moet gebeuren. De lezing wordt gegeven door Dr. Monique de Sain van der Velden, klinisch biochemisch geneticus ,UMC Utrecht en zeer ervaren op het gebied van metabole diagnostiek bij psychiatrie.

Na deze lezing weet u:

 • het basis principe van stofwisselingsziekte
 • de weg van fenotype naar genetica
 • wanneer u moet denken aan een stofwisselingsziekte
 • wat te doen bij verdenking op een stofwisselingsziekte.

Door: Dr. Monique de Sain van der Velden, klinisch biochemisch geneticus UMC Utrecht
 

Drs. David van den Berg

Dr. Monique de Sain van der Velden

Drs. J. Renes

Dr. I. Wilting

Dr. N. van Haren

 

8 Juni van 16:00 - 18:00 uur

Lithium: elementaire behandeling van bipolaire stoornissen; praktische handvatten voor optimale inzet en borging van veilig gebruik

Lithium is de bouwsteen van de farmacotherapeutische behandeling van bipolaire stoornissen.  In deze lezing zal worden ingegaan op de huidige laatste inzichten over de plaats van lithium als medicijn om de stemming te stabiliseren bij patiënten met een bipolaire stoornis. Ook wordt besproken welke overwegingen gemaakt moeten worden en welke monitoring essentieel is bij het starten en continueren van lithium. Tot slot is er aandacht voor de preventie, monitoring en behandeling van bijwerkingen van lithium. Deze interactieve lezing wordt gegeven door Drs. J Renes, psychiater bij Altrecht Bipolair en Dr. I Wilting, ziekenhuisapotheker UMC Utrecht met een specialisatie in psychofarmaca.

Na deze lezing weet u:

 • welke overwegingen een rol spelen bij de keuze om te starten met behandelen met lithium
 • wat de meest relevante studies zijn ten aanzien van effectiviteit van lithium bij bipolaire stoornissen
 • kent u de belangrijkste geneesmiddel en ziekte interacties met lithium en weet u hoe te handelen
 • kent u de belangrijkste bijwerkingen bij chronisch gebruik van lithium en weet u hoe te handelen.

Door: Drs. J. Renes, psychiater Altrecht en Dr. I. Wilting, ziekenhuisapotheker UMC Utrecht

 

Hoe beïnvloeden psychofarmaca onze hersenen? Een overzicht van de laatste wetenschappelijke inzichten

Psychofarmaca zijn effectief voor de behandeling van de meeste psychiatrische stoornissen inclusief psychotische stoornissen. Psychofarmaca kunnen het effect van neurotransmitters bevorderen of juist geblokkeerd. Er zijn aanwijzingen dat deze medicatie ook de hersenen beïnvloedt. Op basis van jarenlang onderzoek naar structurele veranderingen in de hersenen van gezonde mensen en patiënten met schizofrenie en een bipolaire stoornis zal Dr. N van Haren vertellen hoeveel hiervan nu klopt, en uitleg geven of en welke veranderingen in de hersenen nu samenhangen met het gebruik van medicatie zoals lithium en antipsychotica. Deze informatie is direct relevant voor psychiaters omdat patiënten vaak om deze informatie vragen.

Na deze lezing weet u:

 • welke structurele hersenafwijkingen het vaakst voorkomen bij schizofrenie en bipolaire stoornis
 • wat het effect is van antipsychotica en lithium op deze veranderingen
 • hoe de effecten van psychofarmaca op het brein samenhangen met maten die de ernst van de ziekte reflecteren.

Door: Dr. N. van Haren, associate professor, UMC Utrecht