Terug

Sportgeneeskunde

Zorgaanbod

De specialisten van de vakgroep sportgeneeskunde onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met sportblessures of andere sportgerelateerde gezondheidsproblemen. Het doel is dat zij (weer) op een veilige en verantwoorde manier kunnen gaan sporten of bewegen.

COVID-19 patiënten

Het ligt in de verwachting dat een deel van de COVID-19-patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal houden. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. In de FMS-leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ zijn adviezen opgenomen voor de nazorg van COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in de eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Er is ook een handreiking geschreven.

Patiënten die op de IC hebben gelegen kunnen zich melden voor onze IC-nazorgpoli. Dit is een combinatie poli vanuit de IC en de Revalidatiegeneeskunde (en op de achtergrond de longziekten). Deze patiënten worden uitgenodigd voor de IC-nazorgpoli vanuit de poli Revalidatie.

Patiënten die niet op de IC hebben gelegen maar wel opgenomen zijn geweest, als ook patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, kunnen wel degelijk nog klachten hebben. Zij moeten zich met hun klachten melden bij de huisarts. De huisarts gaat na of bijvoorbeeld verwijzing naar de poli Longziekten of verwijzing naar de poli Sportgeneeskunde zinvol kan zijn. Een verwijzing naar de sportarts kan uitkomst bieden wanneer er restklachten op fysiek terrein zijn zoals inspanningsgebonden problemen of onbekende vermoeidheid. Door een maximale inspanningstest op de fiets af te nemen worden hart, longen en spieren qua functie en herstel gecontroleerd. Op basis van de resultaten worden gerichte beweegadviezen verstrekt.

Wanneer er meerdere problemen naar voren komen (denk aan conditie én stemming én niet kunnen werken), dan kan de huisarts doorverwijzen naar de revalidatiearts via de poli Revalidatie.

Expertise

Onze expertise richt zich op recreatieve-, breedte- en topsporters;

  • Consulten in verband met beperkingen tijdens sport en bewegen: - (Complexe) sportblessures, zoals spier-, pees-, of gewrichtsproblemen; onderzoek, behandeling en preventie - Sport-gerelateerde klachten, zoals  bijvoorbeeld vermoeidheid of benauwdheid bij  inspanning; onderzoek, behandeling en advies
  • (Preventief) sportmedische onderzoek (sportkeuring)
  • Maximale inspanningstesten met ademgasanalyse - voor diagnostiek of trainingsadviezen - bij gezonde sporters én bij sporters met een beperking
  • Sportmedisch advies bij mensen met chronische aandoeningen, zoals hart- en oncologie patiënten
  • (Groei-gerelateerde) blessures en chronische aandoeningen - zoals bijvoorbeeld inspanningsastma of vormen van overbelasting - bij jeugdige sporters
  • Second opinions

Complexe klachten van de knie of enkel/voet

De sportartsen nemen actief deel aan de Mobility Clinic (knie en enkel/voet). Deze richt zich op complexe sportletsels van de knie of enkel/voet. Wij zien ook patiënten met complexe klachten van de knie of enkel/voet die elders uitbehandeld zijn.
In de Mobility Clinic worden de patiënten multidisciplinair (orthopedisch chirurg, sportarts, reumatoloog, fysiotherapeut en verbandmeester) en volgens de nieuwste inzichten en technieken onderzocht en behandeld.

UMC Utrecht, Afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport

Huispostnummer W01.121,

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch hoofd

Meer informatie

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 554 50

Wachttijden

Meer informatie over de wachttijden polikliniek sportgeneeskunde, klik hier: