Terug

Oogheelkunde

Zorgaanbod

Patiënten

Welkom bij het specialisme oogheelkunde. We verlenen bij onze vakgroep academische oogheelkundige patiëntenzorg, zowel klinisch als poliklinisch.

De meeste oogheelkundige operaties vinden plaats op de dagbehandeling. Soms moet dit in de kliniek. Onze afdeling is ingedeeld in drie zorglijnen. Dit zijn onze specifieke aandachts- en expertise gebieden:

  • Zorglijn voorsegment: complexe cataractoperaties, corneapathologie waaronder speciale expertise keratoconus, glaucoom en spoed.
  • Zorglijn achtersegment: uveïtis, waarvoor wij een NFU Center of Excellence zijn, retina en glasvocht pathologie, vitreoretinale chirurgie.
  • Zorglijn Kind-neuro-orbita: kinderoogheelkunde, strabologie, orbitapathologie- en chirurgie, neurophthalmologie, electrofysiologie.

Voor alle oogheelkundige afwijkingen richten wij ons ook op kinderen. Kinderen worden in het specialistische kinderziekenhuis Wilhelmina Kinderziekenhuis behandeld. De afdeling oogheelkunde heeft een grote academische oogheelkundige polikliniek waar topreferente zorg wordt geleverd voornamelijk aan patiënten vanuit de tweede lijn (verwezen door een andere oogarts). 

De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht kan alleen topreferente en oogartsverwijzingen accepteren. Daarom is het helaas niet mogelijk om als huistarts patienten rechtstreeks naar onze afdeling te verwijzen.

Binnen het specialisme oogheelkunde leveren wij patiëntenzorg waarbij wij uitgaan van individu gerichte zorg. Wij streven er naar dat de patiënt direct gezien wordt door de juiste professional om onnodige bezoeken te voorkomen. De patiënt staat centraal in het zorgproces. Wij streven er naar de gevolgen van de ziekte, behandeling en opname voor de dagelijkse levensbehoefte op lichamelijk geestelijk en sociaal gebied zo veel mogelijk te beperken en de autonomie van de patiënt zo veel mogelijk in stand te houden. 

De afdeling oogheelkunde UMC Utrecht heeft een intensieve samenwerking met Bartiméus Zeist. Dit is een diagnostisch centrum voor complexe oogheelkundige diagnostiek bij volwassenen en kinderen.

Contactgegevens

UMC Utrecht

Afdeling oogheelkunde

Huispostnummer E 03.136

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Prof. dr. S.M. Imhof

Lees meer

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer:  088 75 554 05

Belangrijk De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht kan alleen topreferente en oogartsverwijzingen accepteren. Daarom is het helaas niet mogelijk om als huisarts patiënten rechtstreeks naar onze afdeling te verwijzen.

Toegangstijd polikliniek oogheelkunde

Laatst bijgewerkt: 27-02-2020

Toegangstijd polikliniek oogheelkunde : 50 dagen

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Polikliniek

Verpleegafdelingen

Specialisme