Terug

Achtergrond UCC-SMART

In 1996 is de SMART-studie van start gegaan. Doel van dit wetenschappelijk onderzoek was om patiënten die voor het eerst naar het UMC Utrecht waren verwezen met een mogelijke vaatafwijking of hoog risico hierop, preventief te onderzoeken op vaatziekten op andere plaatsen in het lichaam. Hiermee wilden we de kans op vaatlijden bij deze patiënten verminderen. Het ging om patiënten die om een of meer van de volgende redenen waren doorverwezen:

 • TIA
 • herseninfarct
 • carotis stenose
 • perifeer vaatlijden
 • aneurysma aortae abdominalis
 • angina pectoris
 • myocardinfarct
 • nierinsufficiëntie
 • diabetes mellitus
 • hyperlipidemie
 • hypertensie

Gaandeweg de SMART-studie bleek uit analyses dat het in kaart brengen en behandelen van de risicofactoren zinvol is voor deze patiëntengroepen. Hierdoor ontwikkelde de studie zich naar het Vasculair Preventie Programma. Dit programma bestaat uit zorg en wetenschap (het zogenoemde UCC-SMART onderzoek).
 
De zorg bestaat uit het aanbieden van een onderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten en onderzoek van de bloedvaten (vasculaire screening) en het maken van een behandeladvies. Dit stellen we op met collega's van verschillende specialismen (multidisciplinair).
De wetenschap bestaat uit aanvullende onderzoeken. Hiermee willen we het antwoord vinden op de volgende vragen:

 • Wat zijn voorspellers van vaatlijden?
 • Welke factoren dragen bij aan het ontstaan van vaatziekte?
 • Waarmee kunnen we voorspellen dat vaatziekte erger wordt?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het risico op een vaatziekte zo klein mogelijk wordt?