Terug

Acuut en intensieve zorg - polikliniek
Polikliniek consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie

De polikliniek consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie is onderdeel van de zorglijn Acuut en intensieve zorg. Patiënten kunnen hier terecht voor diagnostiek, advies aan patiënt en verwijzer, en zo nodig kortdurende behandeling. 

Voorbeelden van patiënten die gezien worden op de polikliniek consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie:

  1. Mensen met  gecombineerde somatische-en psychiatrische problematiek
  2. Patiënten wiens somatische behandelaars zitten met vragen rondom de psyche van de patiënt
  3. Patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten, waarvoor psychiatrische diagnostiek wenselijk is
  4. Patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis die zwanger zijn of willen worden
  5. Patiënten die ingewikkelde operaties moeten ondergaan, waarbij de behandelaar zorgen heeft over hun mentale welzijn gezien de psychiatrische voorgeschiedenis
  6. Patiënten die protocollair psychiatrisch worden gescreend bij altruïstische orgaandonaties

Hebt u vragen?

Tijdens kantooruren kunt u bellen met het secretariaat van de zorglijn Acuut en intensieve zorg:

Route

Om het secretariaat van de zorglijn Acuut en Intensieve zorg te bereiken volgt u vanaf de hoofdingang Route A. Bij receptie 33, de ingang van de afdeling Psychiatrie, gaat u de trap af. Daar bevindt zich receptie 34a.
Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond.