Terug

Behandeling met radioactief jodium

Behandeling met radioactief jodium

Behandeling

U wordt behandeld met radioactief Jodium (131I). Dit radioactieve Jodium wordt door uw schildklierweefsel opgenomen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze behandeling, bijvoorbeeld:

 • U heeft een te snelwerkende schildklier. De grootte en functie van het schildklierweefsel zullen dan door behandeling met Jodium (131I) afnemen.
 • U heeft een te grote schildklier waardoor ademhalings- en/of slikklachten zijn ontstaan. De schildklier zal door de behandeling met Jodium (131I) in grootte afnemen.
 • U bent geopereerd vanwege een kwaadaardige aandoening van de schildklier. Bij deze operatie is de schildklier verwijderd. Na deze operatie blijft altijd nog een kleine hoeveelheid schildklierweefsel achter in de hals. De behandeling met radioactief jodium (131I) zorgt ervoor dat ook dit weefsel wordt verwijderd.
 • Er is bij u opnieuw actief schildklierweefsel aangetoond. Het doel van deze behandeling is om dit schildklierweefsel te verwijderen met radioactief jodium (131I). 

In het gesprek met de nucleair geneeskundige heeft u te horen gekregen dat de behandeling gepaard gaat met een opname. Op de eerste onderzoeksdag heeft u een gesprek gehad met een verpleegkundige van de Stralingsunit Oncologie. U moet zich melden op de Stralingsunit Oncologie voor de klinische behandeling. Na binnenkomst via de hoofdingang van het UMC Utrecht rechtsaf richting de poliklinieken. Aan het eind van de gang vindt u aan uw linkerhand receptie 19 Radiologie. De baliemedewerker wijst u naar de Stralingsunit Oncologie.

In het gesprek met de nucleair geneeskundige heeft u te horen gekregen dat de behandeling gepaard gaat met een opname. Op de eerste onderzoeksdag heeft u een gesprek gehad met een verpleegkundige van de Stralingsunit Oncologie. U moet zich melden op de Stralingsunit Oncologie voor de klinische behandeling. Na binnenkomst via de hoofdingang van het UMC Utrecht rechtsaf richting de poliklinieken. Aan het eind van de gang vindt u aan uw linkerhand receptie 19 Radiologie. De baliemedewerker wijst u naar de Stralingsunit Oncologie.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Als voorbereiding op de opnamedagen geldt:

 • Schildkliermedicaties moeten gestopt worden, met u wordt besproken vanaf wanneer

 • U mag een week voorafgaand aan de opnamedag geen vis, schaal en/of schelpdieren eten.

 • Op de dag van behandeling mag u alleen een licht ontbijt eten (bijv. thee met een beschuit).

 • Vrouwen tot 50 jaar worden gevraagd een portie ochtendurine mee te brengen.

 • U mag 1 week géén dieetpillen, vitamine-preparaten, voedingssupplementen of maaltijdvervangers

Nadat u de capsule met radioactief jodium heeft ingeslikt zal een deel van dit radioactieve jodium via transpiratievocht in de kleding komen. Om deze reden is het verstandig dat u extra of oude kleding meeneemt voor iedere dag dat u opgenomen blijft meeneemt in verband met een tijdelijke besmetting van de kleding met radioactief jodium. Bij besmetting van de kleding blijft deze ongeveer 3 maanden achter op de afdeling om “uit te stralen”. Hierna kunt u de kleding weer ophalen. Het wordt aangeraden om oude kleding mee te nemen, die u na afloop kunt weggooien. Door de verpleegkundige van de Stralingsunit oncologie wordt de gedragen kleding gecontroleerd voor u deze weer mee naar huis mag nemen.

U mag uw tablet, laptop en mobiele telefoon meenemen. Wikkel deze in huishoudfolie om besmetting te voorkomen. Indien uw apparatuur toch onverhoopt besmet raakt, moeten deze ongeveer 3 maanden bij ons achterblijven om ‘uit te stralen’.  Houdt u hier rekening mee.

Contactlenzen kunt u blijven dragen, maar in verband met de droge lucht raden wij u aan ook een bril mee te nemen.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De behandeling

De behandeling is eenvoudig en pijnloos en bestaat uit het doorslikken van een capsule. Het radioactieve jodium gaat naar uw schildklierweefsel toe. De straling schakelt dit weefsel gedeeltelijk of helemaal uit.

Niet al het toegediende radioactieve jodium wordt door de schildklier opgenomen. Wat niet wordt opgenomen verlaat het lichaam via de urine, transpiratievocht en ontlasting.

De opname

De duur van de opname varieert van 1 dag tot soms 1 week en is afhankelijk van de hoeveelheid radioactiviteit die u uitstraalt. De verpleegkundige komt dit dagelijks meten. U kunt weer naar huis als deze meting onder een wettelijk vastgesteld niveau komt. Om verspreiding van de radioactiviteit tegen te gaan, mag u gedurende de opname uw kamer niet verlaten.

U wordt opgenomen op een eenpersoonskamer met eigen douche en toilet en een tablet met televisie en internet.

U mag de eerste 24 uur van de opname geen bezoek in uw kamer ontvangen.

Na 24 uur mag u beperkt bezoek ontvangen in de sluis. Nadere informatie krijgt u van de verpleging. Personen jonger dan 10 jaar en zwangere vrouwen mogen, met het oog op hun eigen gezondheid, niet op bezoek komen.

Medische verantwoordelijkheid

De medische verantwoordelijkheid tijdens uw opname is in handen van specialisten van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Door de radioactiviteit is de verpleegkundige zorg beperkt, omdat de verpleegkundigen dagelijks met patiënten omgaan, zijn zij volgens de kernenergiewet verplicht om:

 • Enige afstand te houden van de patiënt.
 • De tijd in aanwezigheid van de patiënt zo kort mogelijk te houden.

Stralingshygiëne

Het water dat u (douche, toilet en wastafel) gebruikt, wordt in speciale tanks opgevangen. De schildklier neemt een deel van het toegediende Jodium niet op. Dit deel raakt u kwijt via de urine, transpiratievocht en ontlasting. Dit gebeurt vooral in de eerste 24 uur na de toediening. Na het toiletbezoek zorgt u voor een goede handhygiëne, de heren worden verzocht om zittend te urineren.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Als de hoeveelheid straling die uw lichaam uitzendt onder een bepaalde waarde is, mag u naar huis. U heeft dan nog wel radioactiviteit in uw lichaam. Mensen in uw omgeving kunnen dus straling ontvangen. Dit is niet gevaarlijk als de hoeveelheid straling laag is. Om de hoeveelheid straling voor mensen in uw omgeving zo laag mogelijk te houden dient u de volgende leefregels  op te volgen:

De nucleair geneeskundige bepaalt wanneer u naar huis gaat en de verpleegkundige geeft aan hoe lang u de leefregels moet volgen. Deze periode varieert van 24 uur tot maximaal 1 week voor volwassenen en kinderen. Als u onderstaande voorschriften zo goed mogelijk naleeft, zal de hoeveelheid straling die anderen ontvangen tot een minimum beperkt blijven.

Algemeen - Uw huisgenoten moeten zoveel mogelijk afstand van u houden, in elk geval meer dan 1 meter. Bij televisie kijken of eten (dus als u lang bij elkaar zit) liefst 2 meter of meer.

Toilet- Bij toiletbezoek moet u altijd zittend plassen en u moet steeds toiletpapier gebruiken. De handen moeten indien mogelijk op het toilet worden gewassen, zodat deurknoppen, etc. zo schoon mogelijk blijven.

Wasgoed en serviesgoed - Na het innemen van de jodiumcapsule bevat al het lichaamsvocht een kleine hoeveelheid radioactiviteit. De door u gebruikte handdoeken, beddengoed, kleding en serviesgoed mogen niet door anderen worden gebruikt. Na het wassen kunnen ze weer door iedereen worden gebruikt. Apart wassen is niet nodig.

Kinderen (t/m 10 jaar) - Kleine kinderen (t/m 10 jaar) zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Zij moeten daarom door één van uw huisgenoten worden verzorgd. Vermijd zo veel mogelijk direct lichamelijk contact (zoals op schoot houden of op de rand van het bed). U mag uw kinderen wel een knuffel of een zoen geven. Bewaar een zo groot mogelijke afstand tot de kinderen. Als dit niet mogelijk is, moeten ze bij familie of vrienden logeren in de periode dat u de leefregels moet volgen.

Partners en huisgenoten - Om zoveel mogelijk afstand te houden, moet u op minstens 2 meter afstand van elkaar slapen. Het liefst in aparte kamers. Let op dat de bedden in verschillende kamers niet tegen dezelfde muur staan. Hierdoor wordt de benodigde afstand niet gehaald. Direct lichamelijk contact zoals knuffelen en seksueel contact moeten beperkt blijven tot maximaal 30 minuten per dag.

Zwangeren - Om de dosis voor het ongeboren kind zo laag mogelijk te houden, moet u zoveel mogelijk afstand houden van zwangere vrouwen.

Oudere partners - Voor personen van circa 60 jaar of ouder is de kans op stralingsschade zeer gering. Indien uw partner of huisgenoten deze leeftijd hebben bereikt, hoeven de voorschriften “Algemeen” en “Partners en huisgenoten” niet zo streng opgevolgd te worden. Enige afstand houden als u lange tijd naast elkaar zit, is dan aan te bevelen. De overige voorschriften moeten wel worden opgevolgd.

Bezoekers - Bij bezoek moet u afstand houden en direct lichamelijk contact vermijden. Bezoek van kleine kinderen en zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Werk - Op het werk moet u zoveel mogelijk afstand bewaren tot collega’s en anderen. Als u werkt in het basisonderwijs of de kinderopvang (met kinderen t/m 10 jaar), moet u het werk verzuimen gedurende de periode dat de leefregels gelden. Als u op korte afstand van uw collega’s werkt (op 2 meter of minder), moet u ook verzuimen. De nucleair geneeskundige vertelt u hoe lang. Wanneer u twijfelt dan kunt u de verantwoordelijke stralingsdeskundige raadplegen, via de verpleegkundige.

Schoolbezoek - Als u schoolonderwijs volgt, moet u verzuimen gedurende de periode dat de leefregels gevolgd moeten worden.

Bijeenkomsten - U moet bijeenkomsten vermijden, denk hierbij aan feesten, verjaardagen, bioscoop, theater, kerk etc.

Vervoer - In de eerste week na behandeling moet u niet langer dan 1 uur per keer met het openbaar vervoer reizen.

Wanneer u met een taxi reist, kunt u het beste rechts achterin gaan zitten. De taxirit mag dan maximaal 2 uur duren.

Als u, tijdens de periode dat de leefregels gelden, moet reizen met het vliegtuig dient u contact op te nemen met de afdeling Radiologie of maak het kenbaar bij de verantwoordelijk nucleair geneeskundige tijdens uw opnamegesprek. U krijgt dan een advies op maat bij ontslag.

Borstvoeding - U dient de borstvoeding te staken voordat u de behandeling ondergaat en u mag de borstvoeding niet meer hervatten.

Zwangerschap - Vrouwelijke patiënten:

 • Als de behandeling voldoende heeft geholpen, mag u na een half jaar zwanger worden.
 • Als de behandeling onvoldoende heeft geholpen zal eerst een eventueel vervolg behandeling afgewacht moeten worden.

Mannelijke patiënten:

 • Wij raden u aan de eerste 4 maanden na behandeling geen kinderen te verwekken.

Seksueel contact is gedurende deze periode geen enkel bezwaar.

Ziekenhuisopname - Bij een ziekenhuisopname in de periode dat de leefregels gelden, moet de nucleair geneeskundige of de verantwoordelijke stralingsdeskundige, worden gewaarschuwd.

Scan

Indien u de behandeling krijgt na een operatie vanwege kwaadaardige cellen van de schildklier dan geldt dat er na 1 week nog een opname gemaakt gaat worden van het lichaam om te kijken hoe het jodium verdeeld is over het lichaam. Deze opname duurt ongeveer 90 minuten.

Een volle blaas kan het onderzoek verstoren. Daarom vraagt de medisch nucleair werker u kort voor het onderzoek nog even uit te plassen. De broekzakken dienen leeg te zijn (geen zakdoeken). Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoektafel. De medisch nucleair werker plaatst de camera dicht bij uw lichaam om scherpe foto's te kunnen maken. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk ligt.

Overlijden na behandeling

Indien u onverhoopt komt te overlijden binnen 4 weken na deze behandeling, kan uw uitvaartondernemer vragen hebben over deze behandeling. Er kan dan telefonisch contact worden opgenomen met de afdeling Radiologie (telefoonnummer 088 75 588 55).

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling Stralingsunit Oncologie

Tijdens de behandeling kunt u last hebben van bijwerkingen. Soms is het nodig dat u dan (direct) contact opneemt.

U kunt de Stralingsunit Oncologie bereiken van 8.00 tot 15.00u via: 

088 75 577 81.

Bezoekadres

Heidelberglaan 100 (locatie AZU), Utrecht
De Stralingsunit bevindt zich op de 2e verdieping in Bouwdeel E

Postadres

UMC Utrecht
Stralingsunit Oncologie
Huispostnummer E 02.119
Postbus 85500
3508 GA Utrecht


Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet