Terug

Medicijnen bij ADHD

Medicijnen bij ADHD

Behandeling

Als u ADHD hebt, kunnen medicijnen helpen om u minder druk en impulsief te maken en om uw aandacht beter en langer op iets belangrijks te kunnen richten.

Mijn patiënt doorverwijzen

Er zijn twee veelgebruikte soorten medicijnen bij ADHD: stimulantia en atomoxetine.

Stimulantia

Deze medicijnen gebruiken artsen vaak als eerste keuze. Methylfenidaat is het meest gebruikte stimulantium. Er zijn van methylfenidaat verschillende merken. Het belangrijkste verschil tussen de verschillende merken is de tijd die het medicijn werkt na inname: kortwerkend of langwerkend. De werkzame stof is bij al deze middelen hetzelfde.

Atomoxetine

Atomoxetine is een nieuwer medicijn dat we vooral gebruiken als tweede keuze. Bijvoorbeeld als stimulantia niet werken of vervelende bijwerkingen geven.

We weten dat medicijnen ervoor kunnen zorgen dat klachten van ADHD verminderen. Bij ongeveer 75 procent van de mensen met ADHD zorgen medicijnen voor een duidelijke verbetering van het gedrag. Het is alleen niet te voorspellen welke medicijnen voor u goed werken.

Medicijnen die ADHD genezen zijn er niet. Vaak komen de klachten weer terug als met de medicijnen wordt gestopt. Toch is het niet altijd nodig om de medicijnen ‘levenslang’ te gebruiken. Soms kunt u uw medicijngebruik in overleg met de arts afbouwen.

Medicijnen kunnen ervoor zorgen dat de volgende klachten verminderen:

 • aandachts- en concentratieproblemen
 • hyperactief gedrag
 • impulsief gedrag

Niet bij iedereen verminderen alle klachten in dezelfde mate. Als deze klachten afnemen, is iemand met ADHD vaak beter in staat om de aandacht op (school)werk te richten en op te letten, bereikbaarder te zijn voor aansturing en beter in staat om sociale contacten te maken.

Meer informatie

Meer informatie over medicijnen bij ADHD kunt u vinden op de volgende websites:

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

In overleg met uw behandelend arts kunt u ervoor kiezen om ADHD te behandelen met medicijnen. Uw arts bepaalt welke soort medicijnen geschikt voor u is.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De arts controleert regelmatig uw gewicht, bloeddruk en hartslag. Bij deze controles bespreken we ook de effecten van de medicijnen met u. Als de medicijnen niet goed aanslaan, kan de arts de dosis aanpassen.

Hoe gebruikt u de medicijnen?

Stimulantia

De tabletten of de capsules kunt u het beste met wat voedsel innemen. Concerta moet u innemen zonder te kauwen, zodat het beschermende laagje niet stuk gaat en het werkzame bestanddeel niet onbedoeld tegelijk vrijkomt. Ook Equasym XL, Medikinet CR moet u innemen zonder te kauwen.

Atomoxetine

Een Strattera-capsule moet u innemen met wat drank tijdens de maaltijd.

Wat te doen bij het vergeten van een dosis

Gewone tabletten (ritalin, methylfenidaat)

Duurt het nog minstens twee uur voor de volgende dosering? Neem dan alsnog in (let dan op de volgende dosering ook later in te nemen). Maar is de volgende dosering binnen de komende twee uur, sla deze tablet(ten) dan over. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw arts.

Tabletten of capsules met verlengde afgifte (Concerta, Equasym XL, Medikinet CR)

Komt u er dezelfde ochtend achter dat u de tabletten bent vergeten? Neem de medicijnen alsnog in. Is de ochtend al voorbij, neem ze dan niet meer in.

Atomoxetine

Neem alsnog de medicijnen in. Als er meer dan twaalf uur voorbij zijn, wacht dan gewoon tot de volgende dosis moet worden ingenomen.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Bijwerkingen

Elk medicijn kan bijwerkingen hebben. Of u last krijgt van bijwerkingen, welke en in welke mate kunnen we niet voorspellen. Vaak treden bijwerkingen alleen op bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

Enkele bijwerkingen verdienen bijzondere aandacht omdat ze vaak voorkomen, erg vervelend zijn of omdat het belangrijk is dat u ze herkent en vervolgens overlegt met uw arts. Na overleg kan het helpen de hoeveelheid medicijnen te verminderen, medicijnen op een ander tijdstip in te nemen, helemaal te stoppen en eventueel een ander medicijn te overwegen. Raadpleeg altijd uw arts als u veel last hebt van een van onderstaande bijwerkingen, of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.

Medicatie en inslaapproblemen

Soms hebben mensen met ADHD al inslaapproblemen die soms ook nog verergeren door medicatie. Vaak verminderen deze problemen door gewoontes en omstandigheden bij het naar bed gaan te veranderen. Bij hardnekkige slaapproblemen kunt u de arts raadplegen.

Bijwerkingen bij stimulantia

Bijwerkingen die in de eerste week het meest uitgesproken zijn en daarna afnemen zijn aangeduid met ‘voorbijgaand’. Bijwerkingen die soms bij langdurig gebruik voorkomen zijn aangeduid met ‘soms blijvend’. Ze gaan weer over als u met het middel stopt.

Vaak voorkomende bijwerkingen:

 • minder eetlust (soms blijvend)
 • slechter slapen, vooral inslapen gaat minder goed (soms blijvend)
 • extra prikkelbaar en snel uit evenwicht (voorbijgaand)

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • buikpijn en misselijkheid (voorbijgaand)
 • hartkloppingen (soms blijvend)
 • bij al aanwezige aanleg voor tics, epilepsie, ernstige angststoornissen of depressie kunnen de tics worden uitgelokt of verergeren

 Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:

 • verhoogd risico op hartritmestoornissen voor mensen met een bepaalde aangeboren hartritmestoornis
 • hoge bloeddruk (soms blijvend)
 • neerslachtigheid of verwarring

Bijwerkingen bij atomoxetine

Deze tabletten moet u innemen zonder te kauwen (of open te maken). Op die manier gaat het beschermende laagje namelijk niet stuk en komt het werkzame stof niet onbedoeld vrij.

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • maag-darmklachten
 • verminderde eetlust
 • droge mond

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • slapeloosheid
 • stemmingswisselingen
 • prikkelbaarheid
 • duizeligheid

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:

 • hartkloppingen
 • leverstoornissen
 • epilepsie
 • koude handen en voeten

Zorgverleners

Binnen het aandachtsgebied ontwikkelingsstoornissen bieden we hoogwaardige diagnostiek en patiëntenzorg aan kinderen en hun ouders met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme spectrum stoornissen, gedragsstoornissen, etc.). We onderzoeken of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Dat gebeurt in alle gevallen door een psychiater, waar nodig in samenwerking met andere disciplines.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatrie vindt u hier:

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet