Terug

Bekwaamheidsverklaring

Zodra de gedelegeerde toetser heeft uitgesproken dat de cursist bekwaam is om voorbehouden handelingen uit te voeren, is de bekwaamheid van kracht. De zorgverlener mag dus direct de voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. De gedelegeerde toetser dient vervolgens het certificaat van bekwaamheid aan te vragen. Dit certificaat is de schriftelijke bevestiging van de bekwaamverklaring.


De aanvraag voor het certificaat dient binnen 6 maanden na de cursusdag in Utrecht te zijn verzonden.

De aanvraag wordt gedaan door het invullen van het formulier op de volgende pagina. Alleen certificaten die op deze manier zijn aangevraagd worden in behandeling genomen.

De met een sterretje gemerkte regels zijn verplicht in te vullen velden. Wanneer deze velden niet ingevuld zijn kan het formulier niet verzonden worden. Het certificaat wordt binnen enkele weken naar de gedelegeerde toetser verstuurd die het certificaat, na ondertekening, aan de cursist uitreikt. Zonder de handtekening van de gedelegeerde toetser is het certificaat niet geldig.

Certificaten van bekwaamheid worden alleen verstrekt aan medewerkers van instellingen waaraan het CTB Utrecht een uitvoeringsverzoek heeft verstrekt. Instellingen zoals verpleeghuizen en revalidatiecentra zijn daar voorbeelden van.

Aanvraagformulier certificaat

Zodra de gedelegeerde toetser heeft uitgesproken dat de cursist bekwaam is om voorbehouden handelingen uit te voeren, is de bekwaamheid van kracht. De zorgverlener mag dus direct de voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

De gedelegeerde toetser dient vervolgens het certificaat van bekwaamheid aan te vragen. Dit certificaat is de schriftelijke bevestiging van de bekwaamverklaring. De aanvraag voor het certificaat dient binnen 6 maanden na de cursusdag in Utrecht te zijn verzonden.  De aanvraag wordt gedaan door het invullen van het formulier onderaan de pagina.

Alleen certificaten die op deze manier zijn aangevraagd worden in behandeling genomen. 

De procedure:

  • De gedelegeerde toetser vult zoals gebruikelijk het aanvraagformulier in. Belangrijk daarbij is dat u bij vraag 12 het retour e-mailadres van de gedelegeerde toetser invult.
  • U ontvangt op dit adres een retour mail van de aanvraag. Hierin wordt vermeld dat de cursist bekwaam is verklaard voor de in de aanvraag genoemde voorbehouden- en risicovolle handelingen.
  • De definitieve bekwaamheidsverklaring wordt naar het huisadres van de cursist gestuurd. Een PDF hiervan wordt naar het opgegeven mailadres gezonden.

De met een sterretje gemerkte regels zijn verplicht in te vullen velden. Wanneer deze velden niet ingevuld zijn kan het formulier niet verzonden worden.