Terug

Ciclosporine in bloedspot (DBS)

Ciclosporine in bloedspot (DBS)

Bepaling

Ciclosporine in bloedspot (DBS)Synoniemen:Neoral, Sandimmune
Afnamevoorkeur:-
Afnamevolume:Vul minimaal 2 bloedspots
Afnamecondities:

Bloedspots (DBS) worden gemaakt door vingerprik bloed te druppelen op de bloedspotkaart.
Klik hier voor de afname instructie.

Bloedspot afnemen voor de gift (dalspiegel)
Laat het kaartje minimaal 2 uur aan de lucht drogen voordat deze in het zakje wordt gedaan

Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Kamertemperatuur
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:2x per week op dinsdag en vrijdag
Dinsdag: Materiaal dient voor 12:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Vrijdag: Materiaal dient voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn 
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Matthijs van Luin / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:

Orale toediening

C0*
Beenmergtransplantaties:
200-400 μg/l 1-2 maanden
>150 μg/l > 2 maanden

Niertransplantaties:
250-350 μg/l < 6 maanden
100-200 μg/l > 6 maanden

Hart-long/levertransplantaties:
350-450 μg/l 1-2 maanden
250-350 μg/l 2-6 maanden
170-240 μg/l > 6 maanden

Ziekte van Crohn:
150-250 μg/l

Nefrotisch syndroom:
100-200 μg/l

Toxiciteit, algemeen: > 400 μg/l

C2*
Hart-long/levertransplantaties:
850-1400 μg/l < 3 maanden
300-600 μg/l > 3 maanden

Niertransplantaties:
>1500 μg/l 1-3 maanden
1200 μg/l 3-6 maanden
1000 μg/l 6-12 maanden
700-900 μg/l > 1 jaar

Streefwaarden bij de behandeling van honden:
100 - 500 µg/L (dalspiegel)
600 - 11000 µg/L (topspiegel)

Streefwaarden bij de behandeling van katten:
250 - 1000 µg/L


Intraveneuze toediening
Ciclosporine kan intraveneus zowel via een intermitterend als een continu infuus worden toegediend. Bij intermitterende infusie wordt de orale expositie nagebootst middels een tweemaal daagse infusie van 1-2 uur. Hierbij kunnen dalspiegels worden nagestreefd gelijk aan aan de streefspiegels bij orale toediening. Echter, in geval van continue infusie moet gestreefd worden naar een 'plateauspiegel' van 2.5 maal de waarde van de streefdalspiegel bij orale toediening om een gelijke expositie aan ciclosporine te verkrijgen.

AUC schatting bij 2dd doseren (sterk afhankelijk van centrum)
Niertransplantaties:
AUC (0-4 uur)
5000 μg*hr/l < 16 weken
2000 μg*hr/l > 16 weken
of AUC (0-12 uur)
5400 μg*h/l < 6 weken
3250 μg*h/l > 6 weken

Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling moet standaard uitgevoerd worden vanwege nauw therapeutisch venster en inter- en intraindividuele variabiliteit in kinetiek. De AUC0-4 uur vertoont de sterkste correlatie met het immunosuppresief effect, zich uitend in het voorkomen van acute afstoting, en het voorspellen van bijwerkingen voor nier-, hart- en levertranspantatie. Spiegelbepaling op 2 uur na de gift (C2) is een valide surrogaat-marker voor de AUC0-4 uur [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 6 - 20 uur. Zie TDM monografie NVZA: Ciclosporine
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: ciclosporine; geraadpleegd op 28/02/2019
[2]
[3] Nakamura Y et al. Evaluation of appropriate blood level in continuous intravenous infusion from trough concentrations after oral administration based on area under trough level in tacrolimus and cyclosporine therapy. Transplant Proc. 2005 May;37(4):1725-7.
 * Afhankelijk van lokaal transplantatieprotocol en tijd na transplantatie
Laatst herzien:06/03/2023
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet