Terug

Clomipramine

Clomipramine

Bepaling

Clomipramine in plasmaSynoniemen:-
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,00 ml bloed
Minimaal: 0,50 ml bloed
Afnamecondities:Spiegel afnemen 12 uur (10-16 uur) na de laatste inname
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week op woensdag (overnacht, uitslag is donderdagochtend bekend)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 13:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:

Therapeutisch:
Depressie: som clomipramine + desmethylclomipramine 200-400 µg/L
Angststoornis: clomipramine ca 100 µg/L, desmethylclomipramine <200 µg/L
OCD: clomipramine > 200 µg/L; desmethylclomipramine zo laag mogelijk

Toxisch: 
Som clomipramine + desmethylclomipramine > 600 µg/L

Klinische betekenis:Bij het gebruik van clomipramine bij obsessief compulsieve stoornissen en angststoornissen dient de clomipraminespiegel (vooral serotonerg) hoger te zijn dan de desmethylclomipramine spiegel (vooral noradrenerg) [1].
Bloedspiegelbepaling bij clomipramine is om verschillende redenen geindiceerd. Ten eerste vanwege de grote interindividuele verschillen in farmacokinetiek ten gevolge van polymorfismen in het CYP450 systeem. Ten tweede omdat een verminderde leverfunctie toxische spiegels tot gevolg kan hebben. Ten derde wanneer geneesmiddelinteracties verwacht worden (metabolisme clomipramine is afhankelijk van CYP3A4 en CYP2C19). De vierde reden is een vermoeden van therapie-ontrouw. Er zijn aanwijzingen voor een goed gedefinieerd therapeutisch venster bij clomipramine. De bijwerkingen (zoals cardiotoxiciteit) zijn afhankelijk van de concentratie.[1] Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 20 uur (12-36 uur). Actieve metaboliet = Desmethylclomipramine, Halfwaardetijd: 35 uur. Zie TDM monografie NVZA: TCA
Referenties:[1] TDM monografie NVZA: Tricyclische Antidepressiva; geraadpleegd op 24/08/2021
Laatst herzien:22/08/2023
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet