Terug

Ganciclovir

Ganciclovir

Bepaling

Ganciclovir in plasmaSynoniemen:Cymevene®
AfnamevoorkeurEDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:3x per week (maandag, woensdag en vrijdag)
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:

Profylaxe (dal): 1,0 – 2,0 mg/L
AUC0->24 : 40-60 mg*h/L [1]
 
Therapeutisch (dal): 2,0 - 4,0 mg/L [2,3]
Toxisch (dal): > 5,0 mg/L [3]

Bij een afwijkend verdelingsvolume kan worden overwogen een topspiegel af te nemen. Bij iv toediening 1-2 uur na toediening. Bij orale toepassing van valganciclovir 2-3 uur na toediening. Gemeten topspiegels kunnen liggen tussen 5 - 12,5 mg/L. 

Klinische betekenis:

Ganciclovir is te beschouwen als een prodrug. Het middel dient intracellulair te worden gefosforyleerd tot achtereenvolgens een mono-, di- en trifosfaat. Het trifosfaat is farmacologisch actief. Het meten van intracellulaire trifosfaat spiegels is technisch gezien niet mogelijk in het kader van routinematige TDM.

Het nut van het meten van plasmaspiegels van ganciclovir in plasma met als doel om het antivirale effect te beoordelen is dan ook twijfelachtig. Ook beenmergtoxiciteit is waarschijnlijk gerelateerd aan spiegels van het trifosfaat en niet aan de spiegel van de moederverbinding.

TDM van ganciclovir dient dan terughoudend te worden ingezet, in specifieke klinische scenario’s zoals bij patienten met nierinsufficientie. Klik hier voor meer farmacotherapeutisch informatie

Aanvullingen:Halfwaardetijd: 2,5 - 4 uur.
Bij nierfunctiestoornissen is de halfwaardetijd sterk verlengd.
Referenties:[1] Stockman et al. Clinical Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ganciclovir and valganciclovir in children with cytomegalovirus infection. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology 2015; 11:205-2019
[2] Horvatits et al. Pharmacokinetics of ganciclovir during continuous venovenous hemodiafiltration in critically ill patients. Antimicrob Agents Chemother 2014;58:94-101
[3] Martson et al. Ganciclovir Therapeutic Drug Monitoring: A Case Series. Ther Drug Monit 2019;41:107-110
[4] TDM monografie NVZA: Ganciclovir; Geraadpleegd op 13/04/2022
Laatst herzien:15/04/2022
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet