Terug

Mycofenolzuur

Mycofenolzuur

Bepaling

Mycophenolzuur in plasmaSynoniemen:Cellcept, Myfortic
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:

Dalspiegel of korte curve

Dalspiegel, net voor de volgende gift

AUC schatting met een korte curve
Cellcept®: dalspiegel en op t= 1, 2 en 4 uur na inname.
Myfortic®: dalspiegel en op 1= 1, 2, 3 en 4 uur na inname.

Bij Myfortic® wordt dus een extra sample afgenomen. De absorptie van mycofenolzur uit Myfortic® is vertraagd (Tmax 2-4 uur) t.o.v. de absorptie uit Cellcept® (Tmax 1 uur).

De (schatting van een) AUC is superieur aan dalspiegel monitoring, omdat de AUC beter correleert met het risico op afstoting, maar heeft uiteraard praktische nadelen

Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20 °C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:

Eén keer per week op woensdag
Materiaal dient op de bepaling dag voor 14:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn

NB: Analyse wordt overnacht uitgevoerd. De uitslag is donderdagochtend bekend

Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties[1]:
Dalspiegel (C0): Klik hier

AUC schatting bij 2dd doseren:
Nier/lever/harttransplantaties: 30-60 mg*uur/L eerste 6 maanden
NB deze AUC waarde geldt voor een AUC0-12h bij 2 dd doseren. Bij 3 dd doseren is de target van de AUC0-8h 20-40 mg*h/L.

Toxische spiegels:
Dalspiegel, algemeen: >15 mg/L
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepalingen ter ondersteuning van de therapie worden geadviseerd op grond van een inter-individueel sterk variabele farmacokinetiek (10-voudig met betrekking tot de AUC) en vanwege de aanwezigheid van een concentratie-effect relatie (verhoogd risico op afstoting bij een mycofenolzuur (MPA) AUC <30 mg*h/l) [1]Klik hier voor meer therapeutische informatie[2].
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 12-18 uren[3]. De farmacologische inactieve glucuronide metabolieten van mycofenolzuur ondergaan een enterohepatische recirculatie, waarbij het multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) de glucuronide metaboliet vanuit de hepatocyt in de gal pompt, waarna er in de darm deglucuronidering plaats vindt door de darmflora, gevolgd door reabsorbtie van MPA. Het resultaat is een tweede piek concentratie in het concentratie-tijd profiel van MPA tussen en 6 en 12 uur na inname[1].

Daar de farmacokinetiek van MPA verandert in de tijd na transplantatie (de C0 en AUC zijn hoger na drie maanden dan tijdens de eerste weken na transplantatie, ondanks gelijkblijvende mycofenolaat dosering), zijn limited sampling strategieën ontwikkeld op basis van MPA data in de eerste maand na transplantatie niet toepasbaar voor MPA data verzameld later na transplantatie.
Omdat ciclosporine een interactie heeft met MPA (ciclosporine verlaagt de C0 en AUC van MPA middels onderbreking van de enterohepatische kringloop van MPA), zijn limited sampling strategieën ontwikkeld op basis van MPA data onder gelijktijdig gebruik van ciclosporine niet toepasbaar voor MPA data die verzameld zijn onder gelijktijdig gebruik met tacrolimus, en andersom [1]. Zie TDM-monografie NVZA: Mycofenolzuur
Referenties:[1] TDM-monografie mycofenolzuur, geraadpleegd 14/01/2021
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Mycophenolzuur; geraadpleegd op 14/01/2021
[3] Informatorium medicamentorum, via de KNMP kennisbank. Geraadpleegd op 13/01/2021
Laatst herzien:12/09/2023
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet