Terug

Vancomycine

Vancomycine

Bepaling

Vancomycine in plasma

Synoniemen:-
Afnamevoorkeur:Li-heparine Barricore/3 ml, limegroene dop (LB3)
Afnamevolume:Minimaal: 1,0 ml bloed
Afnamecondities:

Intermitterend infuus:
Dalspiegel: bloed afnemen voor de gift 

Bij hemodialyse spiegels afnemen vlak voor hemodialyse.

Continu infuus:
Bloed afnemen op een willekeurig tijdstip indien steady-state bereikt is (op dag 2-3 na start therapie).

Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Kortdurend (<24 uur), plasma 4° C; langdurige opslag bij –20 °C
Methode:Bepaling wordt uitgevoerd door het CDL
Bepalingsfrequentie:Bepaling wordt 24/7 uitgevoerd.
Resultaat zal in de meeste gevallen binnen 2 uur na afname bekend zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Verzendadres:UMC Utrecht
Centraal Diagnostisch Laboratorium
Centrale Balie, loket Externe Monsterontvangst
HP G.03.330
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Telefoonnummer: 088-75 588 26
Contactpersoon:Kim van der Elst, Laboratoriumapotheker
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:

Therapeutisch:
Continu infuus: 20-25 mg/L

Intermitterend infuus:
Volwassenen: dalspiegel 15 – 20 mg/L
Kinderen tot 18 jaar: dalspiegel 10-15 mg/L

Hemodialyse:
Spiegels afnemen vlak voor hemodialyse.
Deze spiegels dienen tussen de 15 en 20 mg/L te liggen

Toxisch (nefrotoxiciteit):
- Intermitterend infuus dalspiegel >20 mg/L
- Continu infuus spiegel >28 mg/L

Klinische betekenis:

Bij volwassenen hanteert het UMCU het beleid dat in principe wordt gekozen voor continue infusie. Hierbij wordt als volgt gedoseerd:

Oplaad dosering (afhankelijk van gewicht):
Gewicht 50-75 kg: 1000 mg
Gewicht 75-100 kg: 1500 mg
Gewicht >100 kg: 2000 mg

Klik hier voor de vervolgdosering (afhankelijk van de klaring)

Controleer 1-2 dagen na start de vancomycine spiegel.
Indien patiënt goed is ingesteld qua spiegel 1-2 maal per week spiegel + nierfunctie controleren

Aanvullingen:

Frequentie van afname: afhankelijk van nierfunctie en klinische toestand, 1-2 maal per week.

Spiegelbepalingen worden verricht om effectieve concentraties zeker te stellen. De weinige beschikbare literatuur, die zuiver is gericht op de behandeling van infecties met Staphylococcus aureus, suggereert dat de activiteit van vancomycine ook boven de minimaal inhibitoire concentratie van de bacterie toeneemt naarmate de spiegels hoger worden, met een maximum bij een AUC/MIC ratio van 400. Dit komt in het algemeen overeen met een dalspiegel van 15-20 mg/L bij een MIC ≤1 mg/L.

Praktijk-  en onderzoeksgegevens suggereren dat een AUC0-24/MIC ≥400 bij kinderen al wordt behaald bij dalspiegels <15 mg/L. Omdat er aanwijzingen zijn dat dalspiegels  < 10 mg/L resistentie-ontwikkeling bij S. aureus in de hand werken dient de dalspiegel bij kinderen 10-15 mg/L te zijn.

Op grond van beschikbare gegevens is continue infusie hoogst waarschijnlijk even effectief als intermitterend doseren. In de meeste studies werd bij continue infusie een steady state spiegel (Css) van 20-25 mg/L gehanteerd. Een dergelijke hogere steady state spiegel (Css) lijkt logisch omdat bij continue toediening een AUC-bijdrage van de piekspiegel ontbreekt. Anderzijds komt een AUC/MIC van ≥400 h*mg/L  overeen met 400/24 = ≥16.7 mg/L als continue spiegel bij een MIC van ≤1 mg/L; op grond hiervan kan een streefspiegel van 20-25 mg/L ook als onnodig hoog worden benoemd.

Voor hemodialyse kan het volgende doseerschema worden gehanteerd:
<70 kg: 1000 mg oplaaddosis gevolgd door 500 mg onderhoudsdosis aan einde iedere dialyse
70-100 kg: 1250 mg oplaaddosis gevolgd door 750 mg onderhoudsdosis aan einde iedere dialyse
>100 kg: 1500 mg oplaaddosis gevolgd door 1000 mg onderhoudsdosis aan einde iedere dialyse

Referenties:[1] NVZA TDM monografie Vancomycine; geraadpleegd op 10/03/2021
[2] Kinderformularium: Vancomycine; geraadpleegd op 08/01/2021
[3] Farmacotherapeutisch kompas: Vancomycine; geraadpleegd op 08/01/2021
Laatst herzien:15/04/2022
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M049)

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet