Terug

Centrum voor Neonatale neurologie
Centrum voor Neonatale neurologie

De afdeling neonatologie in het WKZ is expertise centrum op het gebied van zorg voor pasgeborenen met kans op hersenschade. Dit geldt zowel voor te voeg geboren (premature) kinderen als voor op tijd geboren (a terme) kinderen.

Meer over Neonatale neurologie

Binnen de afdeling neonatologie is er veel ervaring met het in kaart brengen van hersenontwikkeling en –schade door beeldvorming en het meten van de elektrische hersenactiviteit. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt er op onze afdeling door een grote groep onderzoekers gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor deze kwetsbare kinderen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de behandeling van hersenschade en de lange termijn gevolgen hiervan.
 
Kinderen met kans op hersenschade die op de neonatologie opgenomen zijn geweest, worden teruggezien op onze follow-up polikliniek om de verdere ontwikkeling te vervolgen. Op onze afdeling wordt intensief samengewerkt met verschillende specialismen zoals de verloskunde, radiologie, algemene kindergeneeskunde, kinderneurologie en kinderrevalidatie waarbij de zorg voor uw kind centraal staat.

Voor wie

Onze expertise omvat hersenschade die rondom, of in de eerste weken na de geboorte ontstaan is. Dit kan zowel bij te vroeg geboren als op tijd geboren kinderen optreden. Voorbeelden van hersenschade die rondom of na de geboorte ontstaan zijn een hersenbloeding,  herseninfarct of schade als gevolg van zuurstofgebrek bij de geboorte (asfyxie). De afdeling is expertisecentrum voor de volgende aandoeningen:

Perinataal arterieel herseninfarct

Een herseninfarct bij een pasgeborene is een beschadiging van de hersenen door een (tijdelijke) afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Omdat dit rondom de geboorte gebeurt, noemen we dit type herseninfarct ook wel een perinataal of neonataal herseninfarct. Meer informatie over het herseninfarct bij de pasgeborene vindt u hier.
 

Periventriculaire leukomalacie

Bij dit ziektebeeld is er rondom de hersenkamers (periventriculair) sprake van een afwijkende witte stof (de zogenaamde leukomalacie) waarin in meer of mindere mate cystes kunnen ontstaan. Dit is een ziektebeeld wat we voor namelijk bij te vroeg geboren kinderen zien. Door de verbeterde zorg in de laatste jaren zien we dit ziektebeeld gelukkig steeds minder vaak.

Hypoxisch ischemische encefalopathie

Bij hypoxisch ischemische encefalopathie is er sprake van zuurstoftekort. Het zuurstoftekort van de hersenen kan leiden tot een verminderd bewustzijn van de pasgeborene, geprikkeldheid of een epileptische aanval. Bij ernstig zuurstof tekort kan er bij kinderen die binnen zes uur na geboorte in ons ziekenhuis zijn gestart worden met hypothermie (koelen), wat inhoudt dat de lichaamstemperatuur van kinderen verlaagd wordt om eventuele hersenschade te beperken.
 

Multidisciplinaire zorg

Op de afdeling neonatologie werken verpleegkundigen, physician assistants en artsen gezamenlijk om voor uw kind te zorgen. Naast deze vaste medewerkers kan het zijn dat een medewerker van een van de volgende afdelingen betrokken wordt:
 • Verloskunde
 • Kinderchirurgie
 • Kindercardiologie
 • Kinderbewegingscentrum
 • Psychosociale afdeling
 • Klinische genetica
 • Kinderneurologie
 • Neurochirurgie         
 • Radiologie
 • Oogheelkunde
 • Pathologie

Zorgverleners

Onderzoekers

Dr. N.E. van der Aa, kinderarts in opleiding, post-doc neonatologie
Dr. T. Alderliesten, kinderarts in opleiding, post-doc neonatologie
Drs. K.V. Annink, arts-onderzoeker
Drs. N. Wagenaar, arts-onderzoeker
Dr. A. van den Hoogen, assistant professor
Dr. F. Lammertink, onderzoeker
Drs. E.  Turk, onderzoeker
Drs. L. M. Hortensius, arts-onderzoeker
Drs.  R. Stegeman, arts-onderzoeker
Drs. N. Nijman, arts-onderzoeker
Drs. J. Vaes, arts-onderzoeker

Onderzoek en behandeling

Vaak wordt er bij een vermoeden op een hersenbeschadiging bij de pasgeborene beeldvorming verricht in de vorm van schedelechografie en een MRI scan. Daarnaast wordt de elektrische activiteit van de hersenen gemeten met het continue aEEG en het zuurstofgehalte van de hersenen gemeten door middel van een licht elektrode (near infrared spectroscopy (NIRS)).. De behandeling van hersenschade verschilt per ziektebeeld en kan bestaan uit bijvoorbeeld koelen van de hersenen, bloedverdunning bij een bloedvatverstopping en medicijnen tegen epilepsie.
 

Wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling neonatologie wordt veel onderzoek gedaan om de zorg voor uw kind en voor toekomstige kinderen te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door gegevens van kinderen met hetzelfde ziektebeeld te analyseren en nieuwe behandelingen te onderzoeken. Daarom kan het zijn dat u wordt gevraagd om deel te nemen aan een specifieke studie, zoals bijvoorbeeld de Dinosaur of de Albino studie. U krijgt altijd een informatie brochure over de studie en voldoende bedenktijd.
 
Enkele lopende studies:

Samenwerking

De afdeling neonatologie werkt nauw samen met meerdere afdelingen binnen het UMC, zoals de kindercardiologie, de radiologie, het kinderbewegingscentrum en de verloskunde. Verder werkt onze afdeling veel samen met de andere neonatale intensive care units in Nederland voor het verrichten van onderzoek. Tenslotte zijn er meerdere samenwerkingen met buitenlandse onderzoeksgroepen, binnen en buiten Europa.
 
Indien uw kind nog is opgenomen op de couveuse afdeling kunt u contact opnemen met:
088-7554545

stafneonatologie@umcutrecht.nl
Indien uw kind naar huis ontslagen is kunt u contact opnemen met
neowkz@umcutrecht.nl