Terug

Cijfers over incidenten
Cijfers over incidenten

Wat is een incident?

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. De term die hiervoor gebruikt wordt is Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP). Als er een incident heeft plaatsgevonden melden medewerkers dit bij de MIP-commissie van het UMC Utrecht. In de grafiek hieronder staat het aantal incidenten dat is gemeld.
 

MIP-commissie

Incidenten worden geanalyseerd op de afdeling waar het incident heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een adviescommissie van de raad van bestuur, de ziekenhuisbrede MIP-commissie. De MIP-commissie heeft een overkoepelende taak en let op ernstige incidenten, incidenten die afdelingsoverstijgend kunnen zijn en incidenten die terugkomen en daarom op een trend of een systeemfout kunnen wijzen. Deze gegevens worden gebruikt om concrete verbetertrajecten op te starten.

Aantal incidenten 2010 - 2018

Meldingsbereidheid neemt toe

Het UMC Utrecht wil open en transparant zijn over incidenten en calamiteiten en investeert in het creëren van een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om te melden als er dingen misgaan en zich daarin gesteund voelen. De meldingsbereidheid is over de afgelopen zes jaar sterk gestegen, met een piek in 2016. Zoals te zien in de grafiek hieronder hebben de  meeste incidenten te maken met medicatie of een infuus.

Leden MIP-commissie

De commissie bestaat uit meerdere artsen en verpleegkundigen van verschillende disciplines, een apotheker, een klinisch fysicus, een informatiemanager en een stafadviseur kwaliteit en patiëntveiligheid.

Soort incidenten