Terug

Coaches voor begeleide intervisie

Coaches voor begeleide intervisie

De coaches voor begeleide intervisie voor aios:

RIANNE MAILLÉ uitklapper, klik om te openen

Achtergrond, opleiding en ervaring

Sinds 2010 geef ik begeleide intervisie aan diverse specialisten in opleiding in het UMCU/WKZ. Vanaf 2004 ben ik als psycholoog-docent verbonden aan de Huisartsopleiding van het UMCU. Daar ben ik intensief betrokken bij de scholing, ontwikkeling en coaching van zowel huisartsen in opleiding als van opleiders. Begin 2009 rondde ik de opleiding tot coach/supervisor van het NHG af. Sinds die tijd geef ik intervisie, coaching en supervisie aan artsen, zowel aan assistenten in opleiding tot specialist, als aan gevestigd (huis)artsen. Daarnaast coördineer ik de supervisie/intervisie van de huisartsopleiding van het UMCU, en ben bestuurslid van Coaches voor Medici. Ik heb sinds mijn afstuderen als psycholoog –NIP, in 1987, ruime ervaring opgedaan in studentenonderwijs, psychologische hulpverlening in de eerste lijn en in wetenschappelijk onderzoek. Ik werk samen met diverse medisch specialisten.

Wat ik belangrijk vind

Zorgen voor een veilige en prettige sfeer, waarin mensen zich kwetsbaar kunnen en durven opstellen, er respect en begrip is voor de vragen en ervaringen. Zodoende ontstaat er een goede voedingsbodem voor ontwikkeling en groei. Ik ga moeilijke gesprekken, ervaringen of een persoonlijke vraag niet uit de weg en vind het daarnaast prettig bij tijd en wijlen humor te gebruiken; het is belangrijk om ook te kunnen relativeren. Ik voel me betrokken bij medisch professionals omdat ik zie hoeveel eisen het werk aan hun stelt, alsmede de grote verantwoordelijkheid voor patiënt, familie en collega’s. Dit geldt zeker voor artsen in opleiding, die werk, opleiding en privéleven in balans proberen te brengen en te houden. Daarnaast voel ik me thuis is het begeleiden/coachen van opleiders.

Intervisie en wat je kunt verwachten

In de intervisie is er ruimte en tijd om je ervaringen te delen met collega’s en stil te staan bij je handelen, emoties, wensen en doelen. We gaan altijd uit van eigen werkgerelateerde ervaringen (inbreng of casuïstiek), en proberen met elkaar de situatie zo helder en concreet mogelijk voor ogen te krijgen, te analyseren, en van tips te voorzien. De thematiek is heel divers, van balans werk-privé en hoge werkdruk naar heftige casuïstiek, samenwerkingsvraagstukken, vragen rondom je opleiding, hoe om te gaan met lastige of moeilijke patiënten, etc. Deze manier van werken levert nieuwe invalshoeken op, en suggesties voor een andere aanpak. Bovenal wordt de intervisie vaak als een enorm steun en verrijking ervaren

 

EMILE VAN DER HEIJDEN uitklapper, klik om te openen

Achtergrond

Ik ben sinds 1990 huisarts in Almere. Ik ben altijd geïnteresseerd in leren, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van mensen. In Almere heb ik 10 jaar deelgenomen aan de werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen waarvan 5 jaar als plaatselijk coördinator. Te beginnen in 2000 heb ik met een klein team enthousiaste professionals gezondheidscentrum Perspectief opgezet. Ik heb ervaring als huisarts, als locatiemanager en als leidinggevende van het huisartsenteam. In 2008 sloot ik de NHG kaderopleiding Supervisie en Coaching af.

Ervaring

Begeleide intervisie en supervisie van diverse groepen huisartsen, apothekers, teamleiders, arts-assistenten (huisartsgeneeskunde, kindergeneeskunde en heterogene groepen). Individuele begeleiding van professionals in de zorg. Verzorgen van trainingen bij het Nederlands Huisartsengenootschap en bij de Zorggroep Almere.

Wat heb ik u te bieden?

U kunt een beroep op mij doen voor individuele begeleiding, groepssupervisie en voor samenwerkingsvraagstukken. U kunt van mij verwachten dat ik u met aandacht en nieuwsgierigheid uw vragen help onderzoeken. Met mijn brede ervaring als huisarts, met leidinggeven en met lesgeven heb ik overzicht, met aandacht voor detail. Met het scheppen van een goed klimaat help ik u om te leren van uzelf over uzelf. Ik geef u de gelegenheid om te onderzoeken wat maakt dat u de dingen doet zoals u ze doet. Wat zijn daarin uw sterke punten en wat de valkuilen. Trots zijn op uzelf, mild zijn over uw eigenaardigheden, en alert zijn op wat u anders wilt dan u het nu doet. U kunt bij mij terecht voor de hieronder genoemde begeleiding.

GERT ROOS uitklapper, klik om te openen

Achtergrond en opleiding

Ik ben een ervaren huisarts en al jaren een betrokken opleider van huisartsen. Die betrokkenheid ontwikkelde zich tot een bredere inzet voor de ondersteuning van artsen en andere hulpverleners. In 2011 resulteerde dit in mijn registratie als coach en supervisor (LVSC en NHG registratie).

Ervaring en oriëntatie

Als coach houd ik mij o.a. bezig met het begeleiden van intervisiegroepen van aios, specialisten en huisartsen, en met het coachen van individuele artsen. Daarnaast heb ik een trainingsmodule ontwikkeld op het gebied van arts-patiënt communicatie.

Essentie

Naar mijn opvatting bevindt de essentie van het ‘dokter-zijn’ zich veel minder dan we vaak denken in ‘kennis’ en ‘vaardigheden’. Het is vaak onze attitude, samenhangend met onze overtuigingen, die bepaalt wát voor dokters we zijn, en met hoeveel plezier we ons kunnen inzetten voor onze beroepstaken. Intervisie is een praktische methode waarbij je leert nadenken over de relatie tussen jezelf en je vak. Daarnaast leer je door je ervaringen te vergelijken met die van je collega's. Inbreng gaat vaak over thema's rond samenwerking, communicatie en de manier waarop je persoonlijk invulling geeft aan je vak: je professionaliteit. Voor verdere informatie: www.gertrooscoaching.nl.

MARIE-LOUISE JANSEN uitklapper, klik om te openen

Achtergrond-opleiding

Huisarts en coach/teamcoach/supervisor (registratie NHG, LVSC) docent bij het NHG op de afdeling scholing en bij de kaderopleiding Supervisie en Coaching.

Ervaring-professionele oriëntatie

Sinds 1984 ben ik huisarts. Van 2001-2004 deed ik de opleiding tot Coach/Supervisor bij het NHG. In 2005 de vervolgopleiding tot NHG-Teamcoach. Sindsdien coach ik individuele huisartsen en specialisten. Daarnaast begeleid ik intervisie/supervisie van groepen huisartsen ( in opleiding) en medisch specialisten (in opleiding). Ik coach teams in de gezondheidszorg en geef cursussen op het gebied van communicatie en attitude. In intervisie word je je bewust van de achtergronden van je handelen. Het gaat niet alleen om wat je doet, maar vooral ook over wat je denkt, voelt en wilt. De bewustwording hiervan heeft direct invloed op de werkbeleving. Als dit "denken-voelen-willen" in balans is, leidt dat tot handelen vanuit een innerlijke motivatie en dat geeft je als professional plezier in je werk en nieuwe inspiratie!

MONIEK VAN DEN ENDE uitklapper, klik om te openen

Achtergrond, ervaring en opleiding

Ik ben een ervaren huisarts en werkzaam in een duo praktijk in Duivendrecht. Al vele jaren ben ik  huisartsopleider  en momenteel verbonden aan de huisartsopleiding van de VUMC als docente. Op deze manier ben ik intensief betrokken bij de begeleiding en opleiding van aios huisartsgeneeskunde en opleiders. In 2011 heb ik de NHG kaderopleiding Supervisie en Coaching afgerond. Sindsdien begeleid ik intervisiegroepen van aios, huisartsen en specialisten en voer  ik individuele coachingsgesprekken. Verder houd ik mij bezig met loopbaancoaching en teamcoaching. Voor het NHG (Nederlands Huisartsgenootschap) verzorg ik trainingen op het gebied van communicatie, time-management en balans privé-werk. Daarvoor heb ik  naast mijn praktijk gedurende 9 jaar onderwijs gegeven op het AMC - basiscurriculum geneeskunde. Ik heb ruime ervaring als SCEN-arts en leidt nieuwe SCEN-artsen op.          

Waar het om gaat

Intervisie is een inspirerende methode om stil te staan bij je eigen functioneren in relatie tot je vak, het delen van ervaringen en bemerken dat wat ingebracht wordt vaak heel herkenbaar is. Wat we gaan doen is het professioneel bevragen, analyseren en adviseren van werk gerelateerde situaties en casuïstiek. Met elkaar proberen we de inbreng zo helder en concreet mogelijk te onderzoeken en te kijken welke overtuigingen, gedachten en gevoelens er aan ten grondslag liggen met aandacht voor de eigen leerstijl en persoonlijke ontwikkeling. Er kunnen thema’s aan bod komen  als hoge werkdruk, samenwerkingsproblemen, eisende patiënten, balans werk-privé,  persoonlijk handelen. Voorop staat dat er  een veilige sfeer is waarin gewerkt wordt en waarin ieder op een respectvolle manier ruimte  en aandacht krijgt. Luisteren zonder te oordelen en nieuwsgierig zijn naar wat een ieder drijft is voor mij heel belangrijk.

Quotes van deelnemers: ‘”goede diepgang, uitstekende begeleiding, veilige sfeer en zeer herkenbare situaties

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet