Terug

Deliernazorgpolikliniek Deliernazorgpolikliniek

Deliernazorgpolikliniek
Deliernazorgpolikliniek

Op de deliernazorgpolikliniek kunt u terecht als u tijdens uw ziekenhuisopname een delier (plotselinge verwardheid) heeft doorgemaakt. Wij bieden op de deliernazorgpolikliniek nazorg aan u en uw naasten.

WAT DOEN WE OP DE DELIERNAZORGPOLIKLINIEK?

Het doormaken van een delier kan voor zowel u als voor uw naasten een angstige en nare ervaring zijn. Op de deliernazorgpolikliniek werken verpleegkundig specialisten Geriatrie. Wij bespreken met u:
 
  • uw ervaringen over het doorgemaakte delier;
  • uitleg over het ontstaan en en de eventuele gevolgen van een delier
  • uw klachten die u nog ervaart;
  • welke maatregelen u kunt nemen om in de toekomst een delier te voorkomen.
Het doormaken van een delier kan bij sommige patienten klachten (blijven) geven van het geheugen. Tijdens het spreekuur kunnen we doormiddel van een geheugentest een indruk krijgen van de klachten. Samen met u bespreken we of aanvullend onderzoek wenselijk is, bijvoorbeeld op de geheugenpolikliniek. 
 
Het bezoek duurt een half uur tot drie kwartier.
 
Aan het einde van uw bezoek krijgt u een overzicht mee  met daarop informatie over de periode van het delier, de mogelijke oorzaken en de wijze waarop het delier is behandeld.
 

Wat moet u meenemen?

Het is belangrijk dat u iemand meeneemt naar het polibezoek uit uw naaste familie of vriendenkring. Deze kan zo nodig aanvullend informatie geven over uw functioneren en de thuissituatie en kan ondersteuning bieden tijdens het onderzoek.

Daarnaast vragen wij u om het volgende mee te nemen:
 
  • Een actuele medicatielijst. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheek.
  • Uw bril en/of gehoorapparaat, indien u deze gebruikt.
  • Uw loophulpmiddel (stok, rollator), indien u deze gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. U kunt gevraagd worden hieraan mee te doen. Dit kan alleen met uw toestemming en medewerking. U hebt het recht hier niet aan mee te werken. Het niet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is op geen enkele manier van invloed op de behandeling en/of begeleiding vanuit de deliernazorgpolikliniek.
 

Folder

Download de volgende folder:

Afspraak maken

Voor een afspraak op de deliernazorgpolikliniek hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen neem dan contact op met de polikliniek via e-mail of telefoon.

secretariaatgeriatrie@umcutrecht.nl
088-755 83 78.