Terug

Divisie vrouw en Baby, keuzestages gynaecologie

Op deze pagina vind je de mogelijkheden voor een wetenschappelijke stage gynaecologie. Neem op tijd contact op met je stageverlener, zodat er genoeg tijd is om de aanvraag bij de keuzestage of bij het schakeljaar in te dienen. 

Algemene gynaecologie

Voor algemene informatie omtrent (wetenschap)stages, kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau van de divisie vrouw en baby. Zij kunnen voor u informeren wat de mogelijkheden zijn op gebied van onderzoek.

Hiervoor kunt u mailen naar vrouwenbabyeducation@umctrecht.nl

Randomized controlled trail, multi-centered - Diagnostiek naar abnormaal bloedverlies

Bij vrouwen na de overgang, maar ook voor de overgang kan abnormaal bloedverlies optreden. Diagnostiek kan onder andere worden verricht door een hysteroscopie uit te voeren (kijkonderzoek in de baarmoeder). Dit onderzoek kan uitgevoerd worden op de polikliniek, zonder anesthesie. Sommige vrouwen ervaren dit als pijnlijk.

Wij gaan onderzoeken of medicatie vooraf deze ervaren pijn kan verminderen. Dit doen we met behulp van een geavanceerde real-time pijnmeter in vier verschillende ziekenhuizen.

Sint Antonius ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht Oudenrijn

De afdeling gynaecologie en obstetrie in het Sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein participeert aan de opleiding van het UMC Utrecht. Zowel de co-assistenten als de AIOS volgen hier een deel van hun opleiding.

Er zijn 14 gynaecologen werkzaam, die zowel klinisch als wetenschappelijk werk verrichten. Er wordt geparticipeerd in de consortium studies, maar ook eigen kleinschalig onderzoek verricht.

Stagecoördinator

G.C.M. Graziosi
Sint Antonius ziekenhuis, Nieuwegein
Afdeling gynaecologie
p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl

Inhoud

Het onderzoeksproject houdt in:

  • Het assisteren bij de hysteroscopieën en het bedienen van de pijnmeter in de verschillende centra;
  • Het verzamelen en beheren van de onderzoeksdata;
  • Het analyseren van deze data;
  • Meeschrijven aan het artikel.

Mogelijkheden

patiëntgebonden onderzoek

Doelgroep

GNK master jaar 6; duur 12-18 weken